Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Aftaletekster

Her finder du overenskomstparternes samlede aftaler om kompetenceudvikling.

En bøge spire

Kompetencesekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i overenskomstforlig og aftaler på statens område for 2024-2026.

Cirkulærer og aftaler om kompetenceudvikling i staten

Aftale om kompetenceudvikling (Kompetenceaftalen)

OK18 Cirkulæret - uændret i OK21 - kan her downloades som pdf:

Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

OK21 aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten kan her downloades som pdf:

Aftale om Den Statslige Kompetencefond

OK21 aftale om Den Statslige Kompetencefond kan her downloades som pdf:

Statslige fællesaftaler

Staten og CFU

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg fra 2024.

CFU er en samarbejdsorganisation, der forhandler overenskomster og tjenestemandsaftaler for: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademikerne (AC)

Aftalen kan her downloades som pdf:

Staten og Akademikerne

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Akademikerne fra 2024.

Akademikerne er en paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne udøver forhandlingsretten for statsligt ansatte akademikere.

Aftalen kan her downloades som pdf:

Obs
Skjul nyheder