Menu
Søg

Aftaletekster

Her finder du overenskomstparternes samlede aftaler om kompetenceudvikling.

En spire fra et bøgetræ

Kompetencesekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i overenskomstforlig og aftaler på statens område for 2018-2021.

Cirkulærer om kompetenceudvikling i staten

Aftale om kompetenceudvikling (Kompetenceaftalen)

Cirkulæret kan her downloades som pdf:

Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten kan her downloades som pdf:

Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Cirkulære om aftale om den statslige kompetencefond kan her downloades som pdf:

Statslige fællesaftaler

Staten og CFU

Resultatet af forhandlingerne mellem ministeren for offentlig innovation og Centralorganisationernes Fællesudvalg fra april 2018.

CFU er en samarbejdsorganisation, der forhandler overenskomster og tjenestemandsaftaler for: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademikerne (AC)

Aftalen kan her downloades som pdf:

Staten og Akademikerne

Resultatet af forhandlingerne mellem ministeren for offentlig innovation og Akademikerne fra april 2018.

Aftalen kan her downloades som pdf:

Obs