Menu
Søg

Aftaletekster

Her finder du overenskomstparternes samlede aftaler om kompetenceudvikling.

En spire fra et bøgetræ

Kompetencesekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i overenskomstforlig og aftaler på statens område for 2021-2024.

Cirkulærer om kompetenceudvikling i staten fra OK18

Aftale om kompetenceudvikling (Kompetenceaftalen)

Cirkulæret kan her downloades som pdf:

Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten kan her downloades som pdf:

Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Cirkulære om aftale om den statslige kompetencefond kan her downloades som pdf:

Statslige fællesaftaler fra OK21

Staten og CFU

Resultatet af forhandlingerne mellem Skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg fra 2021.

CFU er en samarbejdsorganisation, der forhandler overenskomster og tjenestemandsaftaler for: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademikerne (AC)

Aftalen kan her downloades som pdf:

Staten og Akademikerne

Resultatet af forhandlingerne mellem Skatteministeren og Akademikerne fra 2021.

Akademikerne er en paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne udøver forhandlingsretten for statsligt ansatte akademikere.

Aftalen kan her downloades som pdf:

Obs