Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Om indsatsen Bliv Faglært

Bliv Faglært er en særlig indsats under OAO-fondspuljen i Den Statslige Kompetencefond. Indsatsen er aftalt i den statslige overenskomst for 2021 til 2024 af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Otte billeder af forskellige statslige faggrupper samt logo fra Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og Medarbejder og Kompetencestyrelsen.

En særlig indsats fra Den Statslige Kompetencefond

I forbindelse med OK21 har de statslige overenskomstparter besluttet en særlig indsats inden for OAO-området, hvor arbejdspladser kan få støtte, når medarbejdere tager en faglært uddannelse. De statslige overenskomstparter har afsat 12 mio. kr. i overenskomstperioden 2021-24 til indsatsen Bliv Faglært.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte medarbejdere inden for det, der i Den Statslige Kompetencefond er defineret som OAO's fondsområde. Overenskomstparterne ønsker derved at gøre det nemmere for medarbejderne at få et reelt kompetenceløft til faglært niveau.

Omfatter uddannelser inden for medarbejderens fagområde

Mere viden om Bliv Faglært

Læs mere om indsatsen Bliv Faglært i spørgsmål og svar:

Der kan søges støtte til erhvervsuddannelser og forløb inden for det overenskomstområde og/eller organisationsaftale, som medarbejderen allerede er ansat under.

Det vil sige, at der ikke søges støtte til uddannelser og forløb uden for medarbejderens aktuelle fagområde, der ville betyde, at medarbejderen skifter overenskomstområde.

Få lønkompensation

Indsatsen giver tilskud til lønudgifter i form af lønkompensation og støtter dermed udgifter, der ligger ud over uddannelses-/kursusgebyrer, materialer samt transport og ophold, som der kan søges om støtte til i Den Statslige Kompetencefond.

Midlerne i indsatsen er afsat til uddannelse af medarbejdere, der er ufaglærte, kortuddannede eller medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau inden for det område, de arbejder med. På samme måde er indsatsen også for medarbejdere med en forældet uddannelse. Læs mere om indsatsens målgruppe.

Indsatsen støtter to veje til at blive faglært

Der kan være to veje til at blive faglært: Enten tages erhvervsuddannelsen på én gang, eller uddannelsesforløbet deles op i mindre På-vej-til faglært-forløb.

I Bliv Faglært kan der søges midler til:

  • Erhvervsuddannelse for voksne (euv). Det vil sige en faglært uddannelse, hvor medarbejderen afslutter uddannelsesforløbet med en erhvervsuddannelse.
  • På-vej-til faglært-forløb. Det vil sige et uddannelsesforløb, som leder på vej til at blive faglært, men hvor man ikke når helt til faglært niveau.

Hent kommunikationspakke

Vil du være med til at gøre andre opmærksomme på muligheden for at få lønkompensation under faglært uddannelse? Så hent vores kommunikationspakke.

Kontakt os

Ring eller skriv til os og hør om dine muligheder for støtte fra indsatsen Bliv Faglært.

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

René Hansen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder