Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Uddannelsespiloter motiverer hærens medarbejdere til kompetenceudvikling

Mød overassistent hos Hærkommandoen og Forsvarskommandoen Tina Boman Gylling og Chefkonsulent hos Center for Karriere og Uddannelse på Aalborg Handelsskole, Hanne Christensen og hør dem fortælle om, hvordan uddannelsespiloter kan gøre en forskel for medarbejderes basale færdigheder.

Tre mænd arbejder på en militærhelikopter.
Tina Boman Gylling
Hanne Christensen

Siden 2012 har hærens tjenestesteder haft særligt fokus på at hjælpe medarbejdere, som har vanskeligt ved at læse, skrive og regne. Ved hjælp af en strategisk tilgang til at styrke arbejdet med de basale færdigheder, ønsker Hæren, at alle uden en ungdomsuddannelse i Hærens Reaktionsstyrker (HRU) skal screenes i dansk, matematik, engelsk og it, hvorefter de tilbydes undervisning, hvis resultaterne af screeningen viser et behov.

Hæren bruger uddannelsespiloter til at understøtte og motivere medarbejderne. Uddannelsespiloterne har deres virke på de enkelte tjenestesteder og er blevet opkvalificeret til denne opgave af Aalborg Handelsskole, som står for kurset. Chefkonsulent hos Center for Karriere og Uddannelse på Aalborg Handelsskole, Hanne Christensen siger: ”Uddannelsespiloterne får med uddannelsen en god ballast for at kunne spotte og motivere kolleger og at guide dem videre til de rette niveauer i uddannelsessystemet”.

Tina Boman Gylling er overassistent hos Hærkommandoen og Forsvarskommandoen og står bl.a. for uddannelsen. Hun siger:

”Det indgår som en del af overenskomsten, at der skal større fokus på kompetenceudviklingen hos de kortuddannede. For at sætte spot på dette, uddanner vi løbende en række uddannelsespiloter, der får værktøjer og konkret viden, som sætter dem i stand til at kontakte og motivere kolleger og give kompetent vejledning og overblik over de mange muligheder, der findes for videre- og efteruddannelse. Uddannelsespiloterne skal dermed hjælpe med at skubbe på og vejlede kollegerne, når de ønsker at blive kompetenceafklaret eller har behov for at få et kompetenceløft.

Kurset til uddannelsespilot tager 5 dage og tager udgangspunkt i AMU-kurset ”Personlig udvikling til arbejde og uddannelse”.

Læs mere om kursets indhold her.

Måske vil et lignende tiltag også gøre gavn på din arbejdsplads?

Målgruppe

Deltagerne, der ønsker at opnå færdigheder til rollen som uddannelsespilot, der nyder såvel kollegaers som ledelsens tillid og respekt og er i stand til at yde en motiverende og understøttende funktion i forbindelse med kollegaers kompetenceudvikling.

Formål

Kursets formål er at uddanne uddannelsespiloter/uddannelsesambassadører, der skal opsøge, vejlede og motivere deres kollegaer til at søge kompetenceudvikling. Alle uddannelsespiloter får en uddannelse inden for personlig udvikling og kommunikation og en introduktion til uddannelsessystemet inden for AMU og mulighederne i FVU. De bliver dermed klædt på til at motivere og hjælpe deres kollegaer med f.eks. at få de almene færdigheder på plads, før de kommer videre i uddannelsessystemet.

Screeningen kan danne grundlag for, hvilket niveau medarbejderen kan starte sit videre uddannelsesforløb.

Uddannelsespiloten bliver i stand til at tilegne sig ny viden omkring motivationsfaktorer til udvikling og uddannelse – både faglig og personlig. Den enkelte medarbejder skal være i stand til at opstille klare mål til egen opkvalificering og uddannelse med udgangspunkt i de omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed.

Undervisningen gennemføres som tilstedeværelseskursus på Aalborg Handelsskole i et miks mellem korte teorioplæg, situationsspil, gruppeopgaver og individuelle opgaver.

Kursusindhold

  • Persontyper, hvor vi anvender DISC adfærdsprofil
  • Motivation – hvad fremmer og hæmmer deltagelse hos den enkelte og i enheden
  • At guide og vejlede kollegaer til det offentlige efter- og videreuddannelses-system (VEU), uddannelsestrappen og dets muligheder (VUC)
  • At introducere til almen kvalificering, herunder forberedende voksenundervisning(FVU) - FVU screening og tilbagemeldinger i dansk og matematik, samt almen kvalificering inden for it og engelsk (VUC)
  • Metoder til kommunikation og feed-back, herunder den svære samtale og personlig udvikling
  • Netværk med andre uddannelsespiloter

Kontakt

Chefkonsulent Hanne Christensen, Aalborg Handelsskole.

Kontakt

Kirsten Lotze

Konsulent

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

Obs
Skjul nyheder