Menu
Søg

Den Virtuelle MUS: 3. Efter samtalen

Al litteratur, undersøgelser og vores erfaringer om MUS peger entydigt på, at den største faldgrube i MUS-processen er manglede opfølgning. 40-20-40 princippet efterleves tilsyneladende sjældent. Men det er i opfølgningen at MUS står sin prøve. Det er i opfølgningen, at I kan sikre, at jeres aftaler får liv og at samtalen ikke var spild af tid. Vær derfor, både som leder og medarbejder, meget vedholdende med at få udviklingssamtalen til at vare hele året med udviklingsplanen som kompas.

7. Afhold en efter-samtale med fokus på udviklingsplanen

Opfølgningen starter i princippet lige efter jeres MUS. Udviklingsplanen, som leder eller medarbejder har udfærdiget i løbet af samtalen, skal gennemarbejdes, så det går fra hurtig noteform til et mere formfuldendt referat og udviklingsplan. For at have samtalen præsent, er det vigtigt at dette sker hurtigt efter samtalen. Vi anbefaler max et par dage. Derefter er der sandsynligvis sket så meget andet, at de vigtige pointer er tågede eller glemte. 

Malene Grandjean skriver selv sit referat og har følgende råd til andre ledere: ”Send ’udkast til referatet’ (husk at kalde det det) som det sidste i mødet og skriv i den mail, hvor i det sendes, at du takker for en god, konstruktiv og interessant MUS, og at medarbejderen skal vende tilbage med eventuelle rettelser, tilføjelser eller andet til referatet senest om X dage. Referatet skal indeholde præcise og klare aftaler, udviklingsplaner med mere og skal være i kort form. Hvis ikke medarbejderen har kommentarer, vil du også gerne høre det, så referatet fysisk kan underskrives af jer begge, og medarbejderen kan få en kopi med begge underskrifter. Sørg for, at denne proces ikke tager for lang tid (max en uge). Det skal opleves vigtigt!”

8. Afhold mini-MUS hele året

For at undgå den pinlige, men klassiske situation det er at tage udviklingsplanen frem til næste års MUS bare for at erkende, at man hverken er helt eller halvt i mål, bør I indføre små, uformelle såkaldte ”Mini-MUS” med udgangspunkt i udviklingsplanen. Husk at sæt mini-MUS i kalenderen – ellers er der for stor risiko for, at de aldrig bliver til noget. Lav derfor gerne aftalen allerede under MUS og stil Mini-MUS spørgsmålene: Hvor langt er medarbejderen fra at indfri sine mål? Hvad er status på de forskellige aktiviteter? Hvilken hjælp har medarbejderen brug for fra sin leder? Er der noget, der har ændret sig i planen? 

Christine Nellemann siger om opfølgning på MUS: ”Opfølgning på MUS er afsindigt vigtigt og mindst lige så vigtigt efter en virtuel MUS. Og det kan foregå på mange måder. Det kan være et fysisk møde, et virtuelt møde, en telefonsamtale eller en walk & talk.”

Netop walk & talk har vi hørt flere både medarbejdere og ledere anbefale til mini-MUS. At gå i fuglefløjt, bølgeskvulp eller i en park med liv kan gøre noget godt for samtalen. Men husk, at notere vigtige pointer på et stykke papir eller på mobiltelefonen undervejs. Mini-MUS kan også sagtens gennemføres som en kort telefonsamtale. Formen er underordnet, så længe formålet indfries – at få MUS til at vare hele året!  

De otte samlede råd til din virtuelle MUS

  1. Skriv observationer og ideer ned hele året
  2. Indkald i god tid og afhold en kort før-samtale for at lave en god dagsorden
  3. Opstil strategiske mål
  4. Skab en god, nærværende stemning med et godt billede, smil, øjenkontakt og smalltalk
  5. Lyt aktivt, hold pauser og vær opmærksom på taletid og nonverbale faktorer
  6. Hav et fremtidsorienteret fokus
  7. Afhold en efter-samtale med fokus på udviklingsplanen
  8. Afhold mini-MUS hele året
Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs