Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Lær af nyansatte

Udnyt nye medarbejderes evne til at se jeres arbejdsrutiner udefra. Med to enkelte greb kan arbejdspladsen sikre, at den nye viden ikke går tabt, men derimod styrker arbejdspladsen.

Kvinde sidder i samtale.

Når en ny medarbejder starter, er der i den første tid ofte fokus på oplæring og indføring i arbejdspladsens arbejdsopgaver. Det er både naturligt og ofte nødvendigt. Men det gør også, at man ofte overser den unikke situation, som nye medarbejdere skaber. De kan være en værdifuld kilde til ny læring og udvikling for arbejdspladsen.

Nye medarbejdere bemærker ofte ting, som vi selv over tid er blevet blinde for. De undrer sig over arbejdspladsens procedurer og rutiner, og de kan gennemskue uhensigtsmæssigheder og selvopfattelse – alt det mere garvede kolleger ikke lægger mærke til.

2 enkle greb

Udnyt den unikke situation ved at skabe rammer og systematik til at fastholde ’den nyansattes undren’. Her er to enkle greb, der kan hjælpe:

  1. Brug en omvendt føl-ordning, hvor den erfarne kollega spørger ind til og lærer af den nye medarbejders perspektiv. Den erfarne kollega kan hjælpe med at bringe nye idéer og perspektiver videre i organisationen på en konstruktiv måde. Dette kan f.eks. ske på et afdelingsmøde.
  2. Sæt den nyansattes perspektiv på dagsordenen til et fællesmøde. Bed den nye medarbejder fremlægge tre ting, som undrer, og byd idéer til nye måder at arbejde på velkomne. Indslaget kan laves efter en uge, en måned eller et kvartal. Ordningen kan bruges samtidig med almindelige følordninger og introprogrammer.

Derfor skal du lære af nyansatte

Arbejdspladsen får et frisk perspektiv fra en kvalificeret person, som er engageret i at forstå arbejdspladsen i detaljen. Det er et godt greb til læring og udvikling.

Skab plads til undren og nytænkning

Traditionelt er der ofte et styrkeforhold mellem nye og erfarne medarbejdere, hvor de erfarne er dem, der klæder de nye på, og introducerer dem til opgaver og arbejdsrutiner. Men ønsker man at skabe et miljø, der understøtter kontinuerlig læring og udvikling, er det vigtigt at give plads til undren og nye perspektiver. Det kræver, at I aktivt opmuntrer til at dele nye erfaringer og perspektiver, så de nyansatte kan bidrage til at ændre og udvikle praksis på arbejdspladsen.

6 råd til at styrke læring på arbejdspladsen

Læring i hverdagen er afgørende for at udvikle og forbedre ens kompetencer. Vil du have flere råd til at skabe et stærkere læringsmiljø på din arbejdsplads, kan du hente Kompetencesekretariatets værktøjskasse med seks redskaber, der kan hjælpe dig og din arbejdsplads.

Hør hvordan vi kan hjælpe din arbejdsplads

Få en uforpligtende samtale om jeres behov og muligheder for at få hjælp med kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Et fuldt finansieret tilbud til statslige arbejdspladser og faglige organisationer.

Obs
Skjul nyheder