Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Værktøj: Læringsmiljø-testen – Hvordan lærer og udvikler vi os i dagligdagen?

Med læringsmiljø-testen kan I tage temperaturen på jeres læringsmiljø, som afsæt for en dialog om hvordan I kan styrke læring og videndeling i dagligdagen.

Fem mennesker sidder ved bord og arbejder. Én af dem skriver på papir.

Det får I med Læringsmiljø-testen

Hvordan lærer og udvikler vi os i dagligdagen? Det afhænger af de rammer og vilkår der er på arbejdspladsen for at lære nyt. Med et godt læringsmiljø bliver din kompetenceudvikling en del af hverdagen, hvor læring finder sted i et samspil mellem kollegaer, ledere og omgivelserne. I kan aktivt arbejde med forskellige tiltag for at skabe et frugtbart læringsmiljø på jeres arbejdsplads.

Med læringsmiljø-testen kan I tage temperaturen på jeres læringsmiljø, som afsæt for en dialog om hvordan I kan styrke læring og videndeling i dagligdagen.

Hvem kan bruge Læringsmiljø-testen?

Læringsmiljø-testen henvender sig til statslige arbejdspladser og processen vil ofte initieres af SU, en leder eller en HR-medarbejder. Testen er anvendelig på et organisatorisk niveau og kan foregå i teamet, afdelingen eller hele arbejdspladsen.

Sådan anvender I Læringsmiljø-testen

Den første del er en individuel udfyldelse af testen og sammentælling af point. Testen er sammensat af en række spørgsmål, som I hver især skal besvare og vurdere i forhold til, hvordan I oplever situationen. Spørgsmålene er formuleret som udsagn, hvortil der er 5 svarkategorier. Besvarelserne vil pege på, hvordan jeres Læringsmiljø er.

Når alle deltagere har besvaret spørgsmålene, tælles egne point sammen og resultatet formidles til den procesansvarlige, der laver én samlet oversigt over resultaterne.

Den samlede besvarelse danner udgangspunkt for jeres fælles drøftelse.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre Læringsmiljø-testen, kan Kompetencesekretariatets konsulenter også facilitere hele processen på en workshop hos jer.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads’ behov og udfordringer.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder