Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

LC-fondspuljen er åben i 7 dage

For dig på en LC-overenskomst bliver det muligt at ansøge om støtte til kompetenceudvikling fra tirsdag den 6. juni kl. 10.00 til mandag den 12. juni 2023 kl. 23.59.

skole SOSU H.

Ledere, der skal godkende ansøgninger til LC-fondspuljen, behøver dermed ikke sidde klar kl. 10.00, når LC-fondspuljen åbner den 6. juni 2023.

Når Den Statslige Kompetencefond indfører en åbningsperiode på 7 dage i LC-fondspuljen ophører brug af først-til-mølle i behandlingen af ansøgninger. Med åbningsperioden på 7 dage genererer ansøgningssystemet en tilfældig rækkefølge for, hvilke ansøgninger til LC-fondspuljen, der sagsbehandles først.

Læs mere om behandling af ansøgninger og sagsbehandlingstid.

Der er 2 ændringer i ansøgningsprocessen, du bør være opmærksom på:

  • LC-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger i perioden fra tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 12 juni 2023 kl. 23.59. Når perioden er udløbet, genererer systemet en tilfældig rækkefølge for, hvilke ansøgninger til LC-fondspuljen, der sagsbehandles først.
  • Der kan i de 7 dage indsendes maks. 2 ledergodkendte ansøgninger pr. ansøger.

Gælder kun for LC-fondspuljen

Er du på en anden overenskomst end LC, gælder andre regler.

7 dages ansøgningsperiode

Tilfældig rækkefølge i sagsbehandlingen betyder, at lederen ikke behøver at sidde klar til at godkende ansøgninger til LC-fondspuljen ved fondsåbning kl. 10.00. Men det er vigtigt, at lederen godkender medarbejderens ansøgning i den periode, hvor puljen er åben for ansøgninger. Det vil sige fra tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00 til mandag den 12. juni 2023 kl. 23.59.

Ansøgninger indsendt til en lukket pulje bliver fortsat afvist.

Hvis du er leder, som skal godkende ansøgninger til LC-fondspuljen, kan du læse mere her.

Giver længere sagsbehandling

Med denne ansøgningsmodel har lederen 7 dage fra åbningstidspunktet til at godkende medarbejderens ansøgning til LC-fondspuljen. Det har en naturlig indvirkning på Kompetencesekretariatets sagsbehandling af ansøgninger til puljen.

Sagsbehandlingen kan først begynde, når 7-dages perioden er afsluttet, og systemet har genereret rækkefølgen.

Sagsbehandlingstiden er op til 2 måneder fra puljen lukker. I sommerferieperioden vil det ikke være muligt at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra ansøger/leder inden for den sædvanlige 14 dages svarfrist. Dette kan betyde, at der muligvis først er nyt om en ansøgning i sidste halvdel af august 2023.

Mere viden om retningslinjerne for LC-fondspuljen

Obs
Skjul nyheder