Menu
Søg

Spørgsmål og svar

Siden er senest opdateret d. 26. oktober 2021 kl. 10.22

Her på siden finder I svarene på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet.

Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at kontakte os  på fond@kompetenceudvikling.dk eller telefon 3318 6969.

1. Hvordan finder jeg den fondspulje, der gælder for mig?

Det afhænger af din overenskomst, hvilken fondspulje, der gælder for dig. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsmand eller HR-afdeling. Nedenfor ser du, hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de fem fondspuljer.

 • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl. – se den fulde liste
 • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl. – se den fulde liste
 • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se den fulde liste
 • OAO – HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
 • OAO – Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal m.fl. – se den fulde liste (undtagen HK Stat).

2. Hvem kan søge fonden?

Du kan søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Skatteministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Er du i målgruppen for fonden, så er det vigtigt at finde ud af, hvilken fondspulje du tilhører.

Du kan ikke søge, hvis du på ansøgningstidspunktet er i en opsagt stilling, eller hvis du er ansat på en individuel kontrakt.

3. Jeg har problemer med at tilgå fondssystemet, hvad kan være galt?

Fondssystemet virker desværre ikke i Internet Explorer, så du skal bruge en anden browser. Du skal i stedet kopiere URL’en (hjemmesideadressen) til en af følgende browsere: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari eller Opera.

Du kan også tilgå fondssystemet fra mobil og tablet.

4. Hvordan opretter jeg en bruger (ansøger/leder)?

Du kan oprette dig som ansøger via https://ansoger.denstatsligekompetencefond.dk/ og derpå trykke på knappen ‘Opret bruger’ nederst på siden.

Du kan oprette dig som leder via https://leder.denstatsligekompetencefond.dk/ og derpå bruge knappen ’Opret bruger’ nederst på siden.

Hvis du er en leder, som ønsker selv at indsende en ansøgning, skal du huske at gå ind via ansøger-siden.

Når du har udfyldt brugeroprettelsen, får du tilsendt en mail med et aktiveringslink, som du skal trykke på inden for 24 timer. Hvis der er problemer med aktiveringslinket, eller hvis du ikke modtager mailen kan du kontakte Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69, som kan aktivere din bruger manuelt.

En ikke-aktiveret bruger bliver automatisk slettet efter 24 timer, hvorefter du blot kan oprette dig på ny.

5. Hvordan nulstiller jeg mit kodeord?

Via login-billedet kan du nederst på siden klikke på ”Nulstil kodeord”. Her skal du angive din mail og de tal/bogstaver der vises på siden. Hvis du ikke modtager en mail, kan det være fordi din mail ikke er i vores brugerdatabase, læs hvordan du opretter dig.

Hvis du oplever problemer med at nulstille din bruger kan du kontakte Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.

6. Min leder har ikke fået en mail om at godkende min ansøgning, hvad gør jeg?

Mails til lederen udsendes automatisk af fondssystemet én gang i døgnet kl. 16.

Hvis du har foretaget dig noget kl. 11, går der altså et par timer, før din leder får besked; hvis du har foretaget dig noget kl. 17, går der næsten et helt døgn. Lederen kan dog til hver en tid logge ind og godkende ansøgningen uden selve notifikationsmailen.

Hvis mailen ikke kommer frem, opfordres I til at kontrollere, at det er den rigtige mail, der er angivet i ansøgningen og kigge i jeres spamfilter, her ender nogle af vores mails desværre nogen gange.

7. Hvordan foregår ledergodkendelsen af ansøgningen?

Lederen skal logge ind via: https://leder.denstatsligekompetencefond.dk eller klikke på linket i den mail der bliver sendt med besked om godkendelse.

Hvis det er første gang lederen skal ind i fondssystemet, skal der først oprettes en bruger via ’Opret bruger’-knappen. Det er vigtigt, at lederen angiver den samme mailadresse, som ansøger har angivet i forbindelse med sin ansøgning, ellers kan systemet ikke forbinde ansøgningen med lederprofilen.

Når lederen er kommet ind i fondssystemet, vil ansøgningen fremgå af oversigtsbilledet. Lederen kan klikke på det grønne ansøgnings ID i venstre side for at åbne ansøgningen og godkende den.

Nederst på hver side (ansøger, kompetenceudviklingsaktivitet, arbejdsplads) skal lederen klikke på ’Gem og fortsæt’, hvis alle felterne på siden er korrekt udfyldt. Hvis ikke, kan lederen udfylde dem selv eller klikke på ’Retur til ansøger’ hvorefter ansøgeren kan tilpasse ansøgningen og fremsende den igen. På den sidste side skal lederen bekræfte en række forhold ved at sætte flueben.

Når lederen har klikket på ’Gem og fortsæt’-knappen, ændrer de ’grå blyanter’ i venstre side sig til at være ’grønne flueben’. Når det er gjort for alle siderne, kan man på sidste side klikke på ’Godkend ansøgningen’ og herefter afslutte med ’Indsend’.

9. Hvordan sender jeg en ny besked i fondssystemet?

Du skal starte med at åbne ansøgningen ved at klikke på det grønne ansøgnings ID i venstre side, så kommer du til en side med to faner. Den ene fane hedder ’Ansøgning’, den anden fane hedder ’Beskeder’. Hvis du trykker på fanen ’Beskeder’, så kommer du til en side med en grøn knap ’Send besked’ i øverste venstre hjørne.

10. Hvordan svarer jeg på en besked i fondssystemet?

En besked kan være markeret som ’Åben besked’, hvilket betyder, at der er kommunikation fra fonden, som du bedes svare på hurtigst muligt og inden for den angivne frist. Du tilgår enten beskeden direkte fra den mail du har modtaget, eller ved at åbne den når du er logget ind i systemet. Her vil den fremgå af beskedlisten i højre side eller af besked-fanen inde på selve ansøgningen.

I nederste venstre hjørne af en åben besked kan du svare via knappen ’Send svar’.

En ’Lukket besked’ betyder ikke, at din sag er lukket. Det betyder, at beskeden er til din orientering, og at der ikke er noget, som du skal svare på.

11. Hvordan indrapporterer jeg udgifter?

Den leder der er tilknyttet ansøgningen skal indrapportere de afholdte udgifter. Lederen kan til hver en tid logge ind i systemet via https://leder.denstatsligekompetencefond.dk og udfylde oplysningerne, dog tidligst når aktiviteten er gennemført.

Inde i systemet skal lederen klikke på ’Rapportér udgift’. Den knap findes yderst til højre på linjen ud for de enkelte ansøgninger eller ved at åbne ansøgningen og gå ned i nederste højre hjørne.

Henholdsvis 30 og 60 dage efter slutdatoen, som er angivet i ansøgningen, vil lederen via besked i fondssystemet få en påmindelse om, at der skal foretages en indrapportering.  Hvis der ikke indrapporteres inden for 90 dage fra slutdatoen, vil tilsagnet automatisk bortfalde. Der gives ikke dispensation til genåbning af et bortfaldent tilsagn.

I selve indrapporteringsskemaet skal der udfyldes en række stamdata samt besvares følgende:

 • Udgifter til kompetenceudviklingsaktivitet (ekskl. moms): Her angives den udgift, som er finansieret af Den Statslige Kompetencefond. Hvis aktiviteten kun er delvis finansieret af fonden, angives alene midlerne fra fonden. Hvis fonden har finansieret hele udgiften, er det denne, der angives.
 • Udgifter til materialer (ekskl. moms): Her angives den udgift, som er finansieret af Den Statslige Kompetencefond. Hvis materialer kun er delvis finansieret af fonden, angives alene midlerne fra fonden. Hvis fonden har finansieret hele udgiften, er det denne, der angives.
 • Udgifter til transport og ophold (ekskl. moms): Her angives den udgift, som er finansieret af Den Statslige Kompetencefond. Hvis transport og ophold kun er delvis finansieret af fonden, angives alene midlerne fra fonden. Hvis fonden har finansieret hele udgiften, er det denne, der angives.
 • Har der været medfinansiering inden for de udgiftsområder, som Den Statslige Kompetencefond yder støtte til? (aktivitet, materialer og ophold/transport): Hvis arbejdspladsen alene bidrager med arbejdstiden – skal der svares nej. (Det skyldes, at vi ikke beder jer lave beregninger på, hvilken udgift den anvendte arbejdstid repræsenterer). Hvis aktiviteten kun er delvis finansieret af fonden, og arbejdspladsen derfor har afholdt udgifter til f.eks. aktivitet, materiale, ophold eller transport – skal der svares ja. Hvis der svares ja, skal I angive, hvilke udgifter I selv har afholdt, fordelt på de tre kategorier.

Ved indrapporteringen er der et referencefelt, der hedder ’Intern reference’. I det felt kan lederen angive en tekst, der følger udbetalingen, således at bogholderiet kan identificere indbetalingen, når den fremgår af arbejdspladsens økonomisystem.

Hvis man klikker ’ja’ ved spørgsmålet, om der har været medfinansiering, vises der 4 rubrikker svarende til dem under ’Afholdte udgifter’.

 • Havde medarbejderen deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteten, hvis ikke I havde opnået støtte fra Den Statslige Kompetencefond? Dette er et fritekst felt, som har til hensigt at give information til overenskomstparterne om fondens anvendelse.
 • Redegør kort for, hvorfor I betragter fondsmidlerne som et supplement til de økonomiske midler, jeres arbejdsplads allerede anvender til kompetenceudvikling: Dette er et fritekst felt, som har til hensigt at give information til overenskomstparterne om fondens anvendelse.

12. Hvad er en ’kompetenceudviklingsaktivitet’?

De forskellige fondspuljer har forskellig prioriteringer af, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter som de ønsker at støtte. Det fremgår af fondspuljernes retningslinjer/positivlister.

I ansøgningsskemaet er der forskellige dropdown-menuer, som beskrives nærmere her:

 • Kompetenceudviklingsaktivitet: Denne dropdown-menu er forskellig alt efter hvilken fondspuljer, du søger i. Den angiver de aktiviteter, som den pågældende fondsgruppe på forhånd har vurderet støtteberettigede. Hvis den aktivitet, som du ønsker at søge til, ikke fremgår af listen, så krydser du af i feltet ’Øvrige aktiviteter’.
 • Type af kompetenceudviklingsaktivitet: Denne dropdown-menu er ens for alle fondspuljer. Den anvendes primært til, at overenskomstparterne kan få overordnet ledelsesinformation om, hvad der søges støtte til i fonden. I nogen fondspuljer vil denne dropdown-menu minde meget om menuen ovenfor.

13. Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi forventer sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage, medmindre vi har brug for yderligere oplysninger, eller din ansøgning skal behandles af overenskomstparterne. Der kan i perioder være længere sagsbehandlingstid, fx når der er stor søgning til fonden efter åbning af en pulje. Den største del af ansøgningerne vil blive behandlet inden for 14 dage, dog må en mindre del af ansøgningerne forvente en længere sagsbehandlingstid på op til to måneder.

Læs mere i fondens generelle regler.

14. Skal jeg indsende bilag, når jeg indrapporterer faktisk forbrug?

Nej, kun hvis du udtages til stikprøverevision. Læs mere i fondens generelle regler.

15. Hvis tilsagnet er bortfaldet, fordi jeg ikke har indrapporteret senest 90 dage efter slutdatoen angivet i ansøgningen – kan jeg få dispensation til at genåbne tilsagnet?

Nej, det kan du desværre ikke. Læs mere i fondens generelle regler.

16. Skal ansøgningsbeløbet være med eller uden moms?

Uden moms, det gælder alle beløb i regi af fonden. Læs mere i fondens generelle regler.

17. Min fondspulje er tømt og lukket midlertidigt – hvornår kan jeg søge igen?

Fondspuljerne bliver tilført nye midler tre gange om året. Den første tirsdag i februar, juni og oktober. Alle dage kl. 10. Det vil sige, at der på dette tidspunkt igen kan indsendes ledergodkendte ansøgninger til fondspuljer, som har været tømte og midlertidigt lukkede. Se de præcise datoer.

Det er først fra åbningstidspunktet, at fonden modtager ledergodkendte ansøgninger. Ansøgninger, der indsendes før tidspunktet, vil blive afvist. Ansøger kan dog godt gøre ansøgningen klar og sende den til leder, men lederen må ikke godkende og indsende til fonden før åbningstidspunktet.

De nævnte åbningstidspunkter er kun relevante for fondspuljer, der er tømte og lukkede. Andre fondspuljer kan søges løbende. Se om din fondspulje er åben eller lukket.

18. Kan jeg søge om støtte, når jeg allerede er påbegyndt aktiviteten?

Nej, der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der allerede er påbegyndt eller afsluttet. Læs mere i generelle regler.

Nyttige links

Obs