Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Skab et systematisk læringsmiljø på din arbejdsplads

Kurser, træning og efteruddannelse er vigtige elementer, hvis man ønsker at sikre, at man hele tiden kan, hvad man skal kunne. Men der er andre veje til læring og kompetenceudvikling. En af de mest effektive er systematisk læring via arbejdspladsens læringsmiljø. Vi viser dig hvordan.

Mand med briller taler med kvinde under læringsmiljø-kursus.

Hvad er et læringsmiljø?

Arbejdspladens læringsmiljø er alt det, som omgiver og påvirker os, når vi går på arbejde. Det er arbejdsopgaverne og arbejdsgange, det er kolleger, chefer og samarbejdspartnere, det er kulturen og rutinerne på arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan vi kan udvikle os.

At skabe et systematisk miljø for læring på arbejdspladsen kræver både en bevidsthed om vigtigheden af læring og en aktiv indsats fra både ledere og medarbejdere.

En ny kultur for læring kommer ikke over natten. Det kan være en stor omstillingsproces. Start derfor med små initiativer.

Sørg for at holde dem i live og reflekter over, hvorfor I gør, som I gør.

Her er 4 konkrete initiativer til at forbedre miljø og kultur for systematisk læring på arbejdspladsen:

1

Giv plads til feedback

Etabler faste sessioner til feedback mellem medarbejdere og ledere, hvor der bliver givet konstruktiv feedback på arbejdet. Det kan fx være en månedlig eller kvartalsvis feedback. Feedbacken kan fungere som et element i jeres eksisterende møder. Om det er i forbindelse med mini-mus, teammøder, opgavemøder eller andre mødeformer har ikke den store betydning. Det vigtige er, at jeres feedback bliver en systematisk del af jeres læringskultur, så I åbent kan diskutere udfordringer, muligheder og behov for udvikling af kompetencer til arbejdet.

2

Styrk jeres videndeling

Skab rum for at dele viden og erfaringer på tværs af afdelinger og teams. Sæt fx videndeling på dagsordenen til jeres teammøder eller andre mindre fællesmøder. Start mødet med en kort bordrunde eller videndeling med sidemanden. Formen er underordnet, det vigtigste er, at I får opbygget vaner til systematisk videndeling, som passer ind i jeres nuværende rammer.

3

Hyld de gode eksempler

Brug succeshistorier til at motivere og inspirere medarbejderne til at lære nyt og udvikle deres kompetencer. Det kan fx være ved at dele historier om kolleger, der har udviklet deres faglige kompetencer og opnået succes i arbejdet.

4

Del ny viden

Er du netop hjemvendt fra et kursus, så sørg for at dele det, du har lært. Det er ikke kun til gavn for dine kollegaer, men det øger også effekten af din læring af kurset. Både fordi du lærer af at videreformidle det lærte, men også fordi du forpligter dig til at anvende det lærte, så din nye viden kan blive efterspurgt fra dine kollegaer.

Husk, at det er vigtigt at tilpasse initiativerne til den konkrete arbejdsplads og dens behov og udfordringer. Det er også en god idé at involvere medarbejderne i udviklingen af initiativerne, så de er medejere af processen. Jeres samarbejdsudvalg er derfor et oplagt sted at drøfte tiltag til jeres systematiske miljø for læring. 

Giv plads til læringsmiljøet – det betaler sig

Hvor meget skal læringsmiljøet så fylde i arbejdspladsens kompetenceudvikling? En effektiv model er 70-20-10 modellen, hvor 70 procent af læringen sker gennem praksis og erfaring, 20 procent gennem coaching og feedback fra kolleger og ledere, og 10 procent gennem formel uddannelse og kurser. Ved at fokusere på læring i praksis og inddrage feedback og coaching fra kolleger og ledere, kan man skabe et miljø, hvor læring er en integreret del af hverdagen.

6 råd til at styrke læring på arbejdspladsen

Læring i hverdagen er afgørende for at udvikle og forbedre ens kompetencer. Vil du have flere råd til at skabe et stærkere læringsmiljø på din arbejdsplads, kan du hente Kompetencesekretariatets værktøjskasse med seks redskaber, der kan hjælpe dig og din arbejdsplads.

Hør hvordan vi kan hjælpe din arbejdsplads

Få en uforpligtende samtale om jeres behov og muligheder for at få hjælp med kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Vores team af rådgivere tilbyder workshops, oplæg og rådgivning til systematisk kompetenceudvikling. Et fuldt finansieret tilbud til statslige arbejdspladser og faglige organisationer.

Obs
Skjul nyheder