Menu
Søg

Akademiker-fondspuljen er åben i 14 dage

Den Statslige Kompetencefonds største fondspulje benytter vilkårlig rækkefølge af ansøgninger ved næste ansøgningsrunde den 7. februar 2023.

Plante frø
Foto af Rupixen fra Unsplash

Ledere, der skal godkende ansøgninger til Akademiker-fondspuljen, behøver ikke sidde klar kl. 10.00, når Den Statslige Kompetencefond igen fyldes op den 7. februar 2023.

Ved næste ansøgningsrunde er det tilfældigt, hvilken rækkefølge ansøgninger til Akademiker-fondspuljen sagsbehandles i.

Det er kun Akademiker-fondspuljen, der har dette princip. Først-til-mølle-princippet gælder fortsat for Den Statslige Kompetencefonds 4 andre fondspuljer.

Der er 2 ændringer i ansøgningsprocessen, du bør være opmærksom på:

  • Akademiker-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger i perioden fra tirsdag den 7. februar 2023 kl. 10.00 til tirsdag den 21. februar 2023 kl. 23.59. Når perioden er udløbet, genererer systemet en tilfældig rækkefølge for, hvilke ansøgninger til Akademiker-fondspuljen der sagsbehandles først.
  • Der kan i de 14 dage indsendes maks. 2 ledergodkendte ansøgninger pr. ansøger. Du kan vælge mellem:
    at indsende 2 ens ansøgninger
    Eller
    du kan indsende 2 forskellige ansøgninger til 2 forskellige aktiviteter.

Gælder kun for Akademiker-fondspuljen

Tilfældig rækkefølge af ansøgninger gælder kun for Akademiker-fondspuljen. For de resterende 4 fondspuljer gælder først-til-mølle-princippet fortsat.

14 dages ansøgningsperiode

Tilfældig rækkefølge i sagsbehandlingen betyder, at lederen ikke behøver at sidde klar til at godkende ansøgninger til Akademiker-fondspuljen ved fondsåbning kl 10.00. Men det er vigtigt, at lederen godkender medarbejderens ansøgning i den periode, hvor puljen er åben for ansøgninger. Det vil sige fra tirsdag den 7. februar 2023 kl. 10.00 til tirsdag den 21. februar 2023 kl. 23.59.

Ansøgninger indsendt til en lukket pulje bliver fortsat afvist.

Giver længere sagsbehandling

Med denne ansøgningsmodel har lederen 14 dage fra åbningstidspunktet til at godkende medarbejderens ansøgning til Akademiker-fondspuljen. Det har en naturlig indvirkning på Kompetencesekretariatets sagsbehandling af ansøgninger til puljen.

Sagsbehandlingen kan først begynde, når 14-dages perioden er afsluttet, og systemet har udformet rækkefølgen.

Sagsbehandlingstiden er op til 2 måneder fra puljen lukker. Det vil sige, at ansøgninger indsendt til Akademiker-fondspuljen kan senest forvente svar i slutningen af april 2023.

Mere viden om retningslinjerne for Akademiker-fondspuljen

Obs