Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Akademiker-fondspuljen

Siden er senest opdateret d. 3. juli 2024 kl. 09:13

På denne side finder du retningslinjerne og åbningsstatus for Akademiker-fondspuljen.

Status
Akademiker-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen lukkede d. 28. maj kl. 23.59. Puljen åbner igen d. 24. september 2024 kl. 10.00 – d. 30. september 2024 kl. 23.59. Leder må godkende 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden.
Opdateret 29. maj 2024

Når åbningsperioden er afsluttet, lægger systemet indkomne ansøgninger i en tilfældig rækkefølge. Vi sagsbehandler ansøgningerne efter denne rækkefølge. Læs mere om ansøgningsprocessen til Akademiker-fondspuljen.

Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne samt øvrige særskilte statslige overenskomster på akademikerområdet.

Du kan se i din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Du kan også benytte denne side til at få en indikation af, hvilken fondspulje du kan søge. Det afgørende er, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under.

Ansøger du om støtte fra Akademiker-fondspuljen, er det også vigtigt, at du forholder dig til fondens generelle regler. Heraf fremgår det bl.a.:

Retningslinjer for støtte

Akademiker-fondspuljen kan give tilskud til ansøgninger inden for følgende beløbsgrænser pr. ansøgning:

 • 50.000 kr. til master-/kandidatmodul(er)
 • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormodul(er)
 • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser (uden ects-kreditering) og konferencer, dog maksimalt 20.000 kr. for kursus/konference på fire dage samt maksimalt 25.000 kr. for kursus/konference på fem dage eller derover.

Hvis det ansøgte beløb overskrider beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen (ikke ansøger) finansierer de resterende udgifter.

Der ydes kun støtte til kurser, sammenhængende kursusforløb eller konferencer af mere end tre dages (indholdsmæssig) varighed (dvs. at et kursus på tre dage kan ikke ydes støtte)Selvstudium/forberedelse/transport indgår ikke i opgørelsen af varighed.

Der ydes kun støtte én gang til et kursus, der er et samlet forløb fra kursusudbyderens side, også selvom der er flere ratebetalinger.

Der kan ydes støtte til aktiviteter, der foregår i udlandet, fx faglige konferencer, kurser på universitetsniveau, masteruddannelse og sprogundervisning. Der vil blive lagt vægt på aktivitetens faglige indhold, program, læringsmål mv. i vurderingen af ansøgningen.

Der kan ydes støtte til praktikophold, sidemandsoplæring mv. som led i et efteruddannelsesforløb. Støtten ydes efter regler for kurser uden ects-kreditering.

Hvis der indsendes flere ansøgninger fra samme arbejdsplads til den samme aktivitet, vil overenskomstparterne konkret vurdere, hvorvidt der er tale om tilstrækkelig individuel kompetenceudvikling, og om fondspuljen kan yde støtte.

Den enkelte ansøger kan modtage støtte op til 100.000 kr. pr. kalenderår og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 1. april 2024 til 31. marts 2026).

Akademiker-fondspuljen støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til kurser, som består af enetimer, herunder individuel sprogundervisning, supervision og coachingforløb.
 • Der ydes ikke støtte til studieture, studiebesøg, rejsekurser, retreats, refleksionsvandringer og lignende.
 • Der ydes ikke støtte til deltagelse i netværk og aktiviteter, hvor netværksdelen udgør et væsentligt element.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.
 • Der ydes ikke støtte til ph.d.-uddannelser.
 • Der ydes ikke støtte til forskningsophold.
 • Der ydes ikke støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT-software/hardware.

Akademiker-fondspuljens ansøgningsproces

Du kan forvente et svar på din ansøgning inden for 2 måneder fra puljen lukker.

Før åbningsperioden

På fotoet står der 'FØR: Ansøger klargør ansøgning' og nedenfor er en tegning af en ansøgning, hvor ansøger har udfyldt en del af ansøgningen men den er endnu ikke godkendt af lederen.

Ansøger laver en ansøgning i fondssystemet og trykker 'send til leder'.

Leder kan altid logge ind i fondssystemet og se ansøgninger, der er sendt fra medarbejdere. Hver dag kl. 16 modtager leder dog en notifikation fra fondssystemet om ansøgninger fra sine medarbejdere.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen før åbningsperioden, afvises ansøgningen og den behandles ikke.

I åbningsperioden

På fotoet står der 'Åbningsperiode: Leder godkender ansøgning' og nedenfor er en tegning af en ansøgning, hvor ansøger har udfyldt og leder har godkendt den. Ansøgningen er placeret øverst i en bunke af ansøgninger.

Leder må kun godkende ansøgningen i åbningsperioden. Når leder godkender og trykker 'indsend' i fondssystemet, er ansøgningen indsendt til puljen. Det har ingen betydning hvornår i åbningsperioden, at leder indsender ansøgningen.

Hver ansøger kan maksimalt få 1 ansøgning i betragtning pr. åbningsperiode. Hvis lederen har godkendt mere end 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 1 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge.

Ansøgninger kan ikke opnå en anden placering end den, der er blevet autogenereret.

Efter åbningsperioden

På fotoet står der 'Efter: Systemet lægger ansøgninger i tilfældig rækkefølge' og nedenfor er en tegning af en bunke med ansøgninger, hvor der, med en række pile, bliver indikeret at ansøgninger bliver lagt i en tilfældig rækkefølge.

Efter åbningsperioden lægger systemet alle ansøgninger i en tilfældig rækkefølge.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen efter åbningsperioden, afvises ansøgningen, og den behandles ikke.

Vi kan desværre ikke svare dig på, hvor i rækkefølgen systemet lægger din ansøgning, men du får svar på din ansøgning inden for 2 måneder.

Vi sagsbehandler løbende ud fra din ansøgnings placering i den tilfældige rækkefølge:

 • Bliver din ansøgning placeret øverst i bunken, vurderes din ansøgning i forhold til retningslinjerne. Du vil herefter få tilsagn/reduceret tilsagn eller afslag.
 • Bliver din ansøgning placeret midt i bunken, kan vi ikke forudse, om der er penge tilbage i puljen. Desuden kommer der hele tiden tilbageløb til puljen fra gamle tilsagn, der annulleres eller lignende. Du får svar hurtigst muligt.
 • Bliver din ansøgning placeret nederst i bunken, er vi helt sikre på, at der ikke vil være penge tilbage til din ansøgning, og den bliver afvist. Ansøgningen vurderes ikke i forhold til retningslinjerne. Vi vil afvise ansøgninger ad flere omgange, efterhånden som vi bevæger os længere ned i bunken af ansøgninger, og forbruget af fondspuljemidler skrider frem. Vi prioriterer at give dig besked hurtigt.

Særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

Der er i øjeblikket ingen særlige indsatser i Akademiker-fondspuljen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerprofiler, indrapporteringer eller ændringer til tilsagn, så skriv til fond@kompetenceudvikling.dk eller ring til os på vores hovednummer 3318 6969 i åbningstiden.

Hvis du har spørgsmål til Akademiker-fondspuljens retningslinjer, så kontakt:

Margit Vesterholm-Lavesen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder