Menu
Søg

Det teoretiske grundlag – læring som en samspilsproces

Læringsmiljø er et begreb, som i voksen- og arbejdspladssammenhæng almindeligvis bruges om såkaldt praksisnære alternativer til skole- og kursus-læring. Det vil sige andre strategier for at udvikle kompetencer, hvor man forbliver i sin arbejdskontekst mens man udvikler sine kompetencer.

GRUS gruppeudviklingsplan værktøj

Der er forskel på at lære noget på et kursus og så at overføre det lærte til dagligdagen. Talrige undersøgelser tyder på, at det i høj grad er det daglige arbejde med kollegaerne, der for mange er den vigtigste kilde til læring. Det betyder dog ikke, at man altid lærer nyt, når man arbejder med noget i praksis. Gennem læringsmiljøet kan man forsøge at udvikle mere effektive strategier for lærings- eller kompetenceudvikling ved at skabe rammer, der lægger op til mere og bedre læring på arbejdspladsen.

Ifølge den danske teoretiker Knud Illeris, har al læring både en individuel og en social side:

  • Det individuelle – tilegnelsesprocessen – handler om indholdet, der skal læres, samt om drivkræfter, motivation og viljen til at lære.
  • Det sociale – samspilsprocessen – omhandler samspillet mellem individet og dets omgivelser.

Tankegangen om læringsmiljø begrundes især ud fra, at læring sker i et samspil. Det vil sige, at vi påvirkes og derfor lærer af den sociale situation (Albert Bandura), ligesom vi selv påvirker den sociale sammenhæng eller organisation, vi indgår i (Peter Jarvis).

Ved også at forstå læring som noget socialt, vi deltager i, er omgivelserne derfor vigtige at have med i overvejelserne om, hvordan arbejdspladsen kan understøtte og fremme læring i hverdagen – både for den enkelte og for fællesskabet.

Hvad er læringsmiljø?

Arbejdspladsens læringsmiljø udgør rammerne for organisationens og medarbejdernes udvikling og er alt det, som omgiver os, når vi går på arbejde. Det er alt fra kollegaer, chefer og samarbejdspartnere til arbejdsopgaver, kultur og rutiner på arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan vi kan udvikle os, mens vi er på arbejde.

Kontakt

Kontakt en af vores rådgivende konsulenter og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs