Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Privatlivspolitik for administration af rådgivning herunder spørgeskema vedr. evaluering

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Kompetencesekretariatet behandler dine oplysninger i forbindelse med administration af rådgivning herunder besvarelse af spørgeskema med henblik på evaluering af rådgivning modtaget af Kompetencesekretariatet.

Rådgivning dækker her over f.eks. en workshop, et oplæg, et møde eller en dialog med en eller flere af Kompetencesekretariatets konsulenter. 

Hvilke kategori af oplysninger modtager vi?

I forbindelse med administration af Kompetencesekretariatets rådgivning herunder besvarelse af spørgeskema vedr. evaluering af rådgivning modtager vi oplysninger i kategorien, almindelige personoplysninger, disse kan omfatte:

  • identitets-, stillings- og udvalgte kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og navn på arbejdsplads
  • funktion, herunder også, om du har et tillidshverv
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
  • din besvarelse af spørgeskemaet.

Hvor kommer oplysningerne fra?  

Kompetencesekretariatet modtager oplysningerne direkte fra dig eller evt. via en kontaktperson (fx leder eller HR) fra din arbejdsplads om din deltagelse i en rådgivning samt dit navn, funktion og mailadresse. Besvarelsen af spørgeskemaet kommer direkte fra dig.

Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?

Vores databehandling har til formål at bidrage til administrationen af Kompetencesekretariatets rådgivning herunder en samlet evaluering af Kompetencesekretariatets rådgivningsbesøg for at forbedre vores rådgivningstilbud til de statslige arbejdspladser.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kompetencesekretariatet følger generelt forvaltningsretlige principper, og vores opbevaringsfrist fastlægges ud fra juridiske og administrative behov. Oplysninger om dig, som vi har modtaget fra din arbejdsplads i forbindelse med den rådgivningsaktivitet Kompetencesekretariatet har afholdt hos jer, gemmes i vores journaliseringssystem efter forvaltningsretlige principper. I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet vil dine indtastede oplysninger blive gemt, indtil de ikke længere er relevante ift. formålet. Dvs. når spørgeskemabesvarelserne er indsamlet og analyseret, vil de blive slettet fra systemet. Vi sletter dine oplysninger senest 1 år efter modtagelsen af din spørgeskemabesvarelse.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?

Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten, samt EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere Kompetencesekretariatets rådgivning, herunder at evaluere Kompetencesekretariatets rådgivningsbesøg for at forbedre vores rådgivningstilbud til de statslige arbejdspladser.

Din spørgeskemabesvarelse behandles i anonymiseret form og anvendes i den samlede analyse af rådgivningsaktiviteterne internt i Kompetencesekretariatet og i Kompetencesekretariatets styregruppe.

Anden videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kompetencesekretariatet har følgende kontaktoplysninger:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4.sal

1105 København K
Tlf.: 33186969
E-mail: persondata@kompetenceudvikling.dk
CVR: 11835228
 

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation.

Henvendelser kan forventes besvaret inden 10 hverdage.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens har følgende kontaktoplysninger:

Du er velkommen til at kontakte Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Via e-mail:
dpo-fm@statens-it.dk

Via brev:

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation. 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se hvordan på:

https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Obs
Skjul nyheder