Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Privatlivspolitik for ansøgere til Bedre til ord, tal og it

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Kompetencesekretariatet behandler dine oplysninger i forbindelse med administrationen af din ansøgning til Bedre til ord, tal og it.

Hvilke kategori af oplysninger modtager vi?

I forbindelse med sagsbehandlingen ansøgninger, du er omfattet af, modtager vi oplysninger i kategorien, almindelige personoplysninger, disse kan omfatte:

Se også

Hvor kommer oplysningerne fra?

Kompetencesekretariatet modtager oplysningerne direkte fra dig, din leder eller fra en person, der indsender en ansøgning på vegne af jeres arbejdsplads (f.eks. HR-medarbejder).

Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?

Vores databehandling har til formål at administrere ansøgninger og sikre, at midlerne tildeles retmæssigt. Derudover kan dine kontaktoplysninger blive brugt af Kompetencesekretariatet i forbindelse med evalueringer og lignende kvalitetsarbejde.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kompetencesekretariatet følger generelt forvaltningsretlige principper, og vores opbevaringsfrist fastlægges ud fra juridiske og administrative behov. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle personoplysninger i op til fem år ud over den indeværende overenskomstperiode år, hvor vi har modtaget en ansøgning, der indeholder oplysninger om dig.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?

Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere Den Statslige Kompetencefond, herunder at kunne sikre, at vi kan godkende den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet, og at vi kan refundere de udgifter, din arbejdsplads har haft i forbindelse hermed. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, men kan afhængigt at ansøgningens karakter indgå i en dialog om ansøgningen med din arbejdsplads.

Anden videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag. Da Kompetencesekretariatets brug af databehandlere kan medføre overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU, har Kompetencesekretariatet indgået Kommissionens standardkontrakter og træffer desuden foranstaltninger, der sikrer, at oplysningerne er tilstrækkeligt beskyttede. Oplysninger om overførselsgrundlaget, og evt. kopi af dette, kan fås ved henvendelse til Kompetencesekretariatet.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kompetencesekretariatet har følgende kontaktoplysninger:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4.sal

1105 København K
Tlf.: 33186969
E-mail: persondata@kompetenceudvikling.dk
CVR: 11835228

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til pr. e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation.

Henvendelser kan forventes besvaret inden 10 hverdage.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens har følgende kontaktoplysninger:

Du er velkommen til at kontakte Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Via e-mail:
dpo-fm@statens-it.dk

Via brev:

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til pr. e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation. 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se hvordan på: www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Obs
Skjul nyheder