Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Privatlivspolitik for deltagere i møder og arrangementer

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Kompetencesekretariatet behandler dine oplysninger i forbindelse med mødeadministration.

Se også

Hvilke kategori af oplysninger modtager vi?

I forbindelse med informationsmøderne modtager vi oplysninger i kategorien, almindelige personoplysninger, disse kan omfatte:

  • identitets-, stillings- og udvalgte kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og funktion som TR.
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Hvor kommer oplysningerne fra?  

Kompetencesekretariatet modtager oplysningerne direkte fra dig, som mødedeltager eller fra en person, som hjælper med din tilmelding.

Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?

Vores databehandling i forbindelse med mødeadministration har følgende formål:

  • Vi indsamler data for at kunne sikre mødeafvikling.
  • Vi bruger dine data i vores interne administration af mødeafvikling.
  • Vi videregiver navn, e-mailadresse og arbejdssted til øvrige deltagere i mødet.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kompetencesekretariatet følger generelt forvaltningsretlige principper, og vores opbevaringsfrist fastlægges ud fra juridiske og administrative behov. Vi sletter dine oplysninger senest tre måneder efter afholdelsen af møderne.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?

Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten, samt EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere møder afholdt af Kompetencesekretariatet, herunder at kunne sikre, at du kan deltage.

Anden videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kompetencesekretariatet har følgende kontaktoplysninger:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4.sal
1105 København K

Tlf.: 33186969
E-mail: persondata@kompetenceudvikling.dk
CVR: 11835228 

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation.

Henvendelser kan forventes besvaret inden 10 hverdage. 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens har følgende kontaktoplysninger: 

Du er velkommen til at kontakte Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Via e-mail:
dpo-fm@statens-it.dk

Via brev:

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation. 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se hvordan på:

https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Obs
Skjul nyheder