1. september tilfører vi penge til alle fondspuljer

Tirsdag d. 1. september bliver der tilført midler til alle Den Statslige Kompetencefonds fondspuljer. Akademikernes og HK-Stats fondspuljer vil igen være åbne. Dermed har alle medarbejdere omfattet af statslige overenskomster atter mulighed for at søge om støtte til kompetenceudvikling.

Fonden er lige nu lukket for alle omfattet af HK-Stats og Akademikernes overenskomster. Akademikernes fondspulje har været lukket siden d. 3. juni, hvor periodens midler var afsat efter godt 24 timer. HK Stats fondspulje drejede på tilsvarende vis nøglen i for ansøgere d. 5. august.

Men fra tirsdag d. 1. september kl. 10 åbner vi igen op for de 2 puljer.  

Gør ansøgning klar – men få leder til at vente

Planlægger du at ansøge Akademikerens eller HK Stats fondspulje, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Det er dog vigtigt, at din leder ikke godkender ansøgningen, inden puljen igen er åben d. 1 september 2020 kl. 10.

Når du indsender sin ansøgning, bliver den i første omgang sendt til godkendelse hos din leder. Først når din leder godkender ansøgningen, er den indsendt til Den Statslige Kompetencefond. Det er afgørende, at din leder ikke godkender ansøgningen før puljen er åben, for så bliver din ansøgning automatisk afvist.

Husk, at du ikke må søge om støtte til en aktivitet, der er påbegyndt ved ansøgningstidspunktet. Ansøger du fx d. 1. september, må din aktivitet tidligst starte den 2. september 2020.

Se alle regler i fondens FAQ, og læs hvad de enkelte fondspuljer giver støtte til.

3 puljer er fortsat åbne

Det er dog ikke alle fondspuljer, der er midlertidigt lukkede. Der er tre fondspuljer, der på nuværende tidspunkt er åbne for ansøgninger om fondsstøtte. Det drejer sig om:

  • CO10 - Centralorganisationen af 2010
  • LC - Lærernes Centralorganisation
  • OAO Øvrige - Offentligt Ansatte Organisationers pulje for andre organisationer end HK Stat

Er du i din ansættelse omfattet af en af de tre åbne fondspuljer, så kan du allerede nu indsende din ansøgning.

5 puljer i en fond

Den Statslige Kompetencefonds fond er inddelt i fem puljer.  Nedenfor kan du se de 5 puljer og de faglige organisationer, der har indgået overenskomster i den statslige sektor:

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL med flere – se alle Akademikernes faglige medlemsorganisationer 
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd med flere – se alle CO10’s faglige medlemsorganisationer
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se alle faglige medlemsorganisationer organiseret i Lærernes Centralorganisation.
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
  • OAO - Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal med flere – se alle faglige medlemsorganisationer organiseret i Offentligt Ansattes Organisationer. HK Stat har sin egen pulje – se ovenfor.  

Er du i tvivl om hvilken overenskomst, du er omfattet af, så se evt. din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken faglig organisation der har indgået din overenskomst.

De statslige overenskomstparters fond

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Den Statslige Kompetencefond er derfor de statslige overenskomstparters fond. Se cirkulære om aftale om Den Statslige Kompetencefond.