Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

Sekretariatets hovedopgaver er at:

 • Rådgive statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk kompetenceudvikling.
 • Rådgive om mulighed for at opnå økonomisk støtte.
 • Opsamle og formidle erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Administrere parternes fonde og betjene udvalg.

Kompetencesekretariatet er i daglig kontakt med statslige medarbejdere og ledere om deres kompetenceudvikling. Vi mødes med dem i samarbejdsudvalget, medarbejderklubben, arbejds-/projektgruppen eller andet. Sekretariatet er jeres, og vores ydelser er gratis for jer.

Kontakt os og gør brug af vores viden, rådgivning og hør om muligheder for projektstøtte.

Ring til os på tlf. 33 18 69 69.


Organisering

Kompetencesekretariatet understøtter parternes fælles arbejde med at fremme og understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten og er organiseret på følgende måde:

 1. En styregruppe (partssammensat)
 2. Et kompetenceudvalg (partssammensat)
 3. Et kompetencesekretariat (en sekretariatschef, en sous- og administrationschef og en række medarbejdere)

Mission, vision og strategiske pejlemærker

Kompetencesekretariatet arbejder inden for den mission og vision for sekretariatets arbejde, som overenskomstparterne vedtog i januar 2014.

Mission

 • Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer.

Vision

 • Kompetencesekretariatet vil arbejde målrettet for, at kompetenceudvikling understøtter fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen bredt på de statslige arbejdspladser samt forbedrer den enkelte medarbejders kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet.
 • Kompetencesekretariatet vil sikre, at de centrale mål for kompetenceudvikling føres ud i livet, og arbejde for at dialogen lokalt mellem ledere og medarbejdere om kompetenceudvikling styrkes.
 • Kompetencesekretariatet vil være et professionelt og effektivt sekretariat, der tager initiativer og leverer resultater via kompetente medarbejdere.

   
Strategiske pejlemærker 

Kompetencesekretariatets arbejde med at opfylde mission og vision er operationaliseret i 4 strategiske pejlemærker for overenskomstperioden:

 1. Kompetencesekretariatet skal skærpe statslige arbejdspladsers fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der sikrer effekt lokalt i forhold til kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. 
 2. Kompetencesekretariatet skal aktivt understøtte et kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer eller ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.  
 3. Kompetencesekretariatet skal skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser lærer af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.
 4. Kompetencesekretariatet skal sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstsmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsatser, samtidig med at kvaliteten af kompetenceudviklingen fastholdes.

 

Hent oversigt over overenskomstparternes strategi for Kompetencesekretariatet i OK15

 


Aftalegrundlaget for Kompetencesekretariatet

Sekretariatets arbejdsgrundlag er forankret i parternes fire aftaler. De kan læses og downloades her:

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden er videreført i OK15 og midlerne herunder administreres via Kompetencesekretariatet.

Se desuden OK13-aftale om Kompetencesekretariatet, bilag D, side 4-5: "Tryghed og kompetenceudvikling" (pdf, 6 sider). Fra 8. februar 2013. 


Sådan blev vi etableret

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetenceudvikling) blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999 og videreført i 2002, 2005, 2008 og 2011. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev Statens Center for Kompetenceudvikling omdannet til Kompetencesekretariatet.

Moderniseringsstyrelsen i Finansministeriet er statens "arbejdsgiverorganisation" og fungerer som aftalepart og som rådgiver for statslige arbejdspladser om løn-, ledelses- og personaleforhold.

CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg koordinerer interessevaretagelse og forhandling for arbejdstagerorganisationerne på Akademiker-, FTF-og LO-området.