Menu
Søg

Privatlivspolitik for brugere af Den Statslige Kompetencefond

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Kompetencesekretariatet behandler dine oplysninger i forbindelse med administrationen af Den Statslige Kompetencefond.

Se også:

Hvilke kategori af oplysninger modtager vi?

I forbindelse med Den Statslige Kompetencefond modtager vi oplysninger i kategorien, almindelige personoplysninger, disse kan omfatte:

  • cpr-nr.
  • identitets-, stillings- og udvalgte kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse.
  • oplysninger om tilmelding til og deltagelse i kurser mv.
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig og din leder.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Kompetencesekretariatet modtager oplysningerne direkte fra dig, din leder eller fra en person, der hjælper med din ansøgning (eks. HR-medarbejder).

Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger?

Vores databehandling har til formål at administrere ansøgninger om individuel kompetenceudvikling og udbetalinger i regi af Den Statslige Kompetencefond.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kompetencesekretariatet følger generelt forvaltningsretlige principper, og vores opbevaringsfrist fastlægges ud fra juridiske og administrative behov. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle personoplysninger i op til fem år ud over den indeværende overenskomstperiode år, hvor vi har modtaget din ansøgning. 

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Kompetencesekretariatets hjemmeside https://www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?

Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere Den Statslige Kompetencefond, herunder at kunne sikre, at vi kan godkende den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet og vi kan refundere de udgifter din arbejdsplads har haft i forbindelse hermed. 

Vi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

Anden videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kompetencesekretariatet har følgende kontaktoplysninger:

Kompetencesekretariatet
Kristen Bernikows Gade 4, 4.sal

1105 København K
Tlf.: 33186969
E-mail: persondata@kompetenceudvikling.dk
CVR: 11835228

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation.

Henvendelser kan forventes besvaret inden 10 hverdage.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens har følgende kontaktoplysninger:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Persondatabeskyttelse

Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
dpo@ufst.dk

Att: Databeskyttelsesrådgiver

Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal sende cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne e-mail, da almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation. 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se hvordan på: www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik

Obs