Menu
Søg

Søgeresultat

Skriv ikke personlige oplysninger. Vi gemmer søgninger til statistik, så vi løbende kan forbedre sitet. Se desuden privatlivspolitik.

Bliv klar til at søge
https://kompetenceudvikling.dk/fonden/

...Fonden er delt i fem fondspuljer. Du har brug for at vide, hvilken af de fem fondspuljer, som du er omfattet af. Det afhænger af, hvem der er din forhandlingsberettigede...

Spørgsmål og svar
https://kompetenceudvikling.dk/sporgsmal-og-svar/

...af jeres arbejdsplads’ økonomisystem. 13. Hvad er en ’kompetenceudviklingsaktivitet’? De forskellige fondspuljer har forskellig prioriteringer af, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter som de ønsker at støtte. Det fremgår af fondspuljernes retningslinjer/positivlister. I ansøgningsskemaet...

Generelle regler for støtte fra Den Statslige Kompetencefond
https://kompetenceudvikling.dk/fonden/regler-og-vilkaar/

...gældende regler. Særlige regler kan dog være gældende i de enkelte fondspuljer. Der kan søges om støtte fra fonden, når medarbejder og leder har indgået aftale om en konkret kompetenceudviklingsaktivitet....

Søg støtte til kurser i IT og digitalisering i OAO-fondspuljerne
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/informationsmode-oao-digitalisering/

OAO Øvrige-fondspuljen og HK Stat fondspuljen støtter individuelle aktiviteter og kurser, som har fokus på IT og digitalisering. Du kan også søge støtte til arbejdspladsen Overenskomstparterne fra samme fondspuljer har...

Skal din ansøgning tælles med i beløbsgrænse for 2020?
https://kompetenceudvikling.dk/skal-din-ansogning-taelles-med-i-2020/

...så tilsagnet kan blive i år. Årlig beløbsgrænse afhænger af ansættelse Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 fondspuljer med hver deres retningslinjer for adgangen til støtte. Hver fondspuljer omfatter...

Kompetenceudvikling for Forsvarets ansatte
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/hjaelper-forsvaret/

...for ansøgninger på disse tidspunkter. Puljer, der ikke lukker, kan søges løbende. Se aktuel status for alle fondspuljer. Der er kun fire enkle trin mellem dig og din ansøgning om fondsstøtte...

Obs