Menu
Søg

Søgeresultat

Livslang læring i praksis
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/livslang-laering-i-praksis/

...job- og kompetenceudvikling for medarbejderne. Det ideelle er, at jobudvikling suppleres med udvikling af medarbejderen, og medarbejderens udvikling suppleres med jobudvikling – fx ændringer i opgavesammensætning. For at opnå dette...

Derfor skal du have dansk, matematik, IT og engelsk igen
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/almen-kvalificering/

...for dansk, matematik mv., viser tal fra bl.a. EVA (2017), at forholdsvis få benytter sig af undervisningstilbud, herunder Forberedende Voksenundervisning (FVU), der er målrettet opkvalificering af medarbejdere, der har behov...

Kompetencesekretariatet – hjælper staten med kompetenceudvikling
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/kompetencesekretariatet-hjaelper-staten-med-kompetenceudvikling/

Et arbejdsmarked, der er under udvikling og forandring, stiller krav om løbende kompetenceudvikling. Læs mere i vores profilbrochure: Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledere. Det er begges...

Overblik. Udvikling af medarbejdere og arbejdsplads
https://kompetenceudvikling.dk/udvikling-overblik/

...anliggende mellem ledere og medarbejdere er vores udgangspunkt for at styrke statslige arbejdspladsers indsatser for kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i samarbejdet mellem medarbejdere og ledere er vores tilbud om rådgivning målrettet...

Planlæg jeres strategiske kompetenceudvikling
https://kompetenceudvikling.dk/planlaeg-jeres-strategiske-kompetenceudvikling/

...kompetenceudvikling med arbejdspladsens strategiske mål in mente, styrker I indsatsen til gavn for både medarbejdere og arbejdsplads. Løbende udvikling af medarbejdere og ledere giver de bedste forudsætninger for en effektiv...

Derfor skal I have en kompetencestrategi
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/derfor-skal-i-have-en-kompetencestrategi/

...at blive anvendt af arbejdspladsens afdelinger, ledere og medarbejdere. Arbejdspladsens strategiske mål og kompetencebehov En institution formulerer typisk nogle overordnede strategiske mål eller pejlemærker, fx i institutionens strategi, resultatkontrakt eller...

Obs