Menu
Søg

MUS-testen: Hvor godt fungerer jeres MUS?

I kan bruge MUS-testen til at tage en dialog om, hvilken værdi I får ud af jeres udviklingssamtaler og hvordan MUS-indsatsen kan styrkes organisatorisk.

En person taler med en anden.

Det får I med MUS-testen

På nogle arbejdspladser kan der fra både lederne og medarbejdernes side opstå tvivl om, hvilken værdi MUS skaber og om den tilsigtede værdi opnås – dette er helt naturligt.

Ved hjælp af MUS-testen bliver I klogere på hvilke områder, der kræver opmærksomhed i jeres proces for at opnå større værdi af MUS-indsatsen.

I kan bruge drøftelserne og opsamlingen til at styrke jeres MUS proces lokalt i jeres afdeling, team eller gruppe. De samlede besvarelser kan ligeledes drøftes i jeres samarbejdsudvalg eller kompetenceudvalg i forhold til ændringer af jeres samlede MUS proces.

Hvem kan bruge MUS-testen?

MUS-testen henvender sig til statslige arbejdspladser og processen vil ofte initieres af SU, en leder eller en HR-medarbejder. Testen er anvendelig på et organisatorisk niveau og kan foregå i afdelingen, på kontoret, i gruppen eller på hele arbejdspladsen. Testen er altså ikke relevant, hvis den enkelte medarbejder ønsker at vurdere samt opnå viden om egen værdi af MUS.

Sådan anvender I MUS-testen

Testen er sammensat af en række spørgsmål, som I hver især skal besvare og vurdere i forhold til, hvordan I oplever situationen. Spørgsmålene er formuleret som udsagn, hvortil der er 5 svarkategorier. Besvarelserne vil pege på, hvordan jeres MUS fungerer i praksis.

Testen er ikke videnskabelig, men bygger på talrige erfaringer om “den gode MUS” – dvs. en MUS, som alle oplever som god og meningsfuld, og som giver effekt for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Der er én test med udsagn målrettet til lederen/lederne og én test med udsagn målrettet til medarbejderne. Når den enkelte leder og medarbejder har besvaret alle spørgsmål, tælles egne point sammen og resultatet formidles til den procesansvarlige, der laver én samlet oversigt over medarbejdernes resultat og én samlet oversigt over lederens/ledernes resultat.  

Den samlede besvarelse fra henholdsvis medarbejdere og leder/lederne danner udgangspunkt for jeres fælles drøftelse.

Næste step – kom videre med jeres MUS-proces

På vores hjemmeside finder du eksempler på MUS-koncepter, udviklingsplaner samt MUS-hjulet, som guider hele arbejdspladsen igennem MUS-processen.

Hvis I har brug for mere viden og inspiration i forhold til jeres MUS-proces, kan I også kontakte os.

Kontakt os for hjælp og sparring

Vi kommer gerne ud på statslige arbejdspladser og holder oplæg om MUS og/eller faciliterer dialoger, som kan være med til at give nye indsigter og inspiration til MUS-processen.

 Vi hjælper jer gerne med at facilitere MUS-testen og vi gennemfører desuden workshops i forbindelse med revision eller udvikling af nye MUS-koncepter.

Alle Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Læs mere og book os til en rådgivning.

Obs