Menu
Søg

Søgeresultat

Generelle regler for støtte fra Den Statslige Kompetencefond
https://kompetenceudvikling.dk/fonden/regler-og-vilkaar/

...for sen indrapportering. Tilsagn om støtte bortfalder desuden, hvis den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet ikke gennemføres inden for rammerne af det ansøgte. På samme måde dækker Den Statslige Kompetencefond heller ikke arbejdsgiverens...

Spørgsmål og svar
https://kompetenceudvikling.dk/sporgsmal-og-svar/

...af fonden, angives alene midlerne fra fonden. Hvis fonden har finansieret hele udgiften, er det denne, der angives. Har der været medfinansiering inden for de udgiftsområder, som Den Statslige Kompetencefond...

Bliv klar til at søge
https://kompetenceudvikling.dk/fonden/

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK18. Den er til for dig, der...

HK Stat-fondspuljen lukker – åbner igen den 1. december
https://kompetenceudvikling.dk/hk-stat-fondspuljen-lukker-ved-midnat-aabner-igen-den-1-dec/

...efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at Den Statslige Kompetencefond først modtager din ansøgning, når den er godkendt af din leder. Gør ansøgning klar til den 1. december Planlægger du at...

Privatlivspolitik for brugere af Den Statslige Kompetencefond
https://kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik-dsk/

...som den dataansvarlige har fået pålagt. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere Den Statslige Kompetencefond, herunder at kunne sikre, at vi kan godkende den ansøgte...

– I kan sagtens sende mig af sted på uddannelse, for I får pengene igen
https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/i-kan-sagtens-sende-mig-af-sted-paa-uddannelse/

...fra Den Statslige Kompetencefond, at vi kan sende flere af sted på kursus og højne uddannelsesstandarden, som Kompetenceaftalen også tilsiger det”, siger Anita. Og netop Kompetenceaftalen er af stor værdi,...

Obs