Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Fakta om fonden

Den Statslige Kompetencefond er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Her kan du læse om aftalen bag fonden, fondsgrupperne og fondens økonomi.

Et glas med mønter i, hvoraf der udspringer en blomst. Beklager den lidt udvandede reference til den udvikling som Den Statslige Kompetencefond skaber.
Foto: Towfiqu Barbhuiya fra Unsplash

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Overenskomstforliget er efterfølgende udmøntet i Aftalen om Den Statslige Kompetencefond.

Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i OK21 overenskomsterne:

Udvikling i søgning til fonden

Der er afsat 172,5 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK21, der udløber den 31. marts 2024. Fondsmidlerne er fordelt til de 4 målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.

I OK21 bliver fondspuljerne fyldt op 3 gange om året – se hvornår.

Se udviklingen i de 5 fondspuljer:

Udviklingen i Akademiker-fondspuljen

Fordelingen af midler fra Akademiker-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af Akademiker-fondsgruppen.

Nedenstående tal omhandler den almindelige Akademiker-fondspulje og ikke særpuljer.

Total udvikling i indeværende overenskomstperiode

Fra 1. juni 2021 til 1. december 2023.

Antal ansøgninger:16.189 ansøgninger
Tilsagn om støtte:5.302 tilsagn om støtte
Tildelte midler:96,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:18.258 kroner

Udvikling i seneste fondsperiode

Fra 3. oktober 2023 til 1. december 2023.

Tidspunkt for åbning:3. oktober 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:9. oktober 2023 kl. 23.59
Antal ansøgninger:1.719 ansøgninger
Tilsagn om støtte:529 tilsagn om støtte
Tildelte midler:10,9 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:20.588 kroner

Opdateres i januar, maj og september.

Hent pdf-fil med hovedtal for Akademiker-fondspuljen:

Udviklingen i CO10-fondspuljen

Fordelingen af midler fra CO10-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af CO10-fondsgruppen.

Total udvikling i indeværende overenskomstperiode

Fra 1. juni 2021 til 1. december 2023.

Antal ansøgninger:3.761 ansøgninger
Tilsagn om støtte:2.482 tilsagn om støtte
Tildelte midler:31,3 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:12.499 kroner

Udvikling i seneste fondsperiode

Fra 3. oktober 2023 til 1. december 2023.

Tidspunkt for åbning:3. oktober 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:3. oktober 2023 kl. 23.59
Antal ansøgninger:449 ansøgninger
Tilsagn om støtte:300 tilsagn om støtte
Tildelte midler:4,3 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:13.609 kroner

Opdateres i januar, maj og september.

Hent pdf-fil med hovedtal for CO10-fondspuljen:

Udviklingen i LC-fondspuljen

Fordelingen af midler fra LC-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af LC-fondsgruppen.

Total udvikling i indeværende overenskomstperiode

Fra 1. juni 2021 til 1. december 2023.

Antal ansøgninger:4.685 ansøgninger
Tilsagn om støtte:2.224 tilsagn om støtte
Tildelte midler:24,6 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:11.063 kroner

Udvikling i seneste fondsperiode

Fra 3. oktober 2023 til 1. december 2023.

Tidspunkt for åbning:3. oktober 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:9. oktober 2023 kl. 23.59
Antal ansøgninger:508 ansøgninger
Tilsagn om støtte:187 tilsagn om støtte
Tildelte midler:2,4 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:12.643 kroner

Opdateres i januar, maj og september.

Hent pdf-fil med hovedtal for LC-fondspuljen:

Udviklingen i OAO HK Stat-fondspuljen

Fordelingen af midler fra OAO HK Stat-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO HK Stat-fondsgruppen.

Total udvikling i indeværende overenskomstperiode

Fra 1. juni 2021 til 1. december 2023.

Antal ansøgninger:5.499 ansøgninger
Tilsagn om støtte:2.067 tilsagn om støtte
Tildelte midler:21,2 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:10.243 kroner

Udvikling i seneste fondsperiode

Fra 3. oktober 2023 til 1. december 2023.

Tidspunkt for åbning:3. oktober 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:3. oktober 2023 kl. 23.59
Antal ansøgninger:597 ansøgninger
Tilsagn om støtte:164 tilsagn om støtte
Tildelte midler:1,8 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:11.236 kroner

Opdateres i januar, maj og september.

Hent pdf-fil med hovedtal for OAO HK Stat-fondspuljen:

Udviklingen i OAO Øvrige-fondspuljen

Fordelingen af midler fra OAO Øvrige-fondspuljen bliver varetaget ud fra retningslinjer fastlagt af OAO Øvrige-fondsgruppen.

Total udvikling i indeværende overenskomstperiode

Fra 1. juni 2021 til 1. december 2023.

Antal ansøgninger:1.569 ansøgninger
Tilsagn om støtte:1.314 tilsagn om støtte
Tildelte midler:11.7 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:8.683 kroner

Udvikling i seneste fondsperiode

Fra 3. oktober 2023 til 1. december 2023.

Tidspunkt for tilførsel af nye midler:3. oktober 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for lukning:Fortsat åben
Antal ansøgninger:107 ansøgninger
Tilsagn om støtte:77 tilsagn om støtte
Tildelte midler:0,9 mio. kroner
Gennemsnitligt tildelt beløb pr. ansøgning:9.831 kroner

Opdateres i januar, maj og september.

Hent pdf-fil med hovedtal for OAO Øvrige-fondspuljen:

Samlet overblik over udvikling

Hent en samlet pdf-fil med hovedtal for alle Den Statslige Kompetencefonds puljer:

Fondsgrupper

Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. Hver fondsgruppe bestyrer en fondspulje. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i 2 puljer.

Nedenfor kan du via de indsatte links se hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de 5 fondspuljer.

 • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl. – se den fulde liste
 • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl. – se den fulde liste
 • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se den fulde liste
 • OAO – HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
 • OAO – Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal m.fl. – se den fulde liste (undtagen HK Stat)

Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.

Medlemmerne i de fire fondsgrupper er:

Akademikernes fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Josephine Tækker, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Marianne Wagner Reynhard, specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Cathrine Holm-Nielsen, forperson for Kommunikation og Sprog
 • Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig
 • Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig
 • Niels Tønning, formand for HOD
 • Rasmus Rue, områdeleder, Akademikerne

Centralorganisationen af 2010’s fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Josephine Tækker, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Marianne Wagner Reynhard, specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Heino Kegel, formand, Politiforbundet.
 • Jørn Rise, forbundsformand, Dansk Told- og Skatteforbund 
 • Ghita Parry, formand, Kost- og Ernæringsforbundet
 • Finn Skjoldan, chefkonsulent/advokat, SKAF

Lærernes Centralorganisations fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Josephine Tækker, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Marianne Wagner Reynhard, specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Henrik Dyrby Mogensen, næstformand i Uddannelsesforbundet
 • Jeppe Møller Tobberup, næstformand, Frie Skolers Ledere
 • Monica Lendal Jørgensen, formand, Frie Skolers Lærerforening
 • Morten Kvist Refskov, lærer og formand for DLF’s Overenskomstudvalg, Danmarks Lærerforening
 • Finn Skjoldan, chefkonsulent/advokat, SKAF

Offentligt Ansattes Organisationers fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Josephine Tækker, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Marianne Wagner Reynhard, specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand, HK Stat
 • Patrick Andreasen (suppleant, orlov), uddannelsespolitisk konsulent, HK Stat
 • Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsforbundet
 • Henrik Thøgersen (suppleant), forbundssekretær, Fængselsforbundet
 • Lydia Callesen, gruppeformand, 3F
 • Kaj Andersen (suppleant), teamleder og udd.konsulent, 3F
 • Kurt Brantner, formand, Hærens Konstabel og Korporalforening
 • Poul Sørensen (suppleant), konsulent, Hærens Konstabel og Korporalforening
 • Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal
 • Michael Jensen (suppleant), faglig sekretær, Dansk Metal
 • Dorthe Storm Meier, konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer

Kontakt

Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.

Obs
Skjul nyheder