Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

LC-fondspuljen

Siden er senest opdateret d. 3. juli 2024 kl. 09:19

På denne siden finder du retningslinjerne og åbningsstatus for LC-fondspuljen.

Status
LC-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen lukkede d. 28. maj kl. 23.59. Puljen åbner igen d. 24. september 2024 kl. 10.00 – d. 30. september 2024 kl. 23.59.
Opdateret 29. maj 2024

LC-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en LC-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under.

Ansøger du støtte fra LC-fondspuljen, er det også vigtigt, at du forholder dig til fondens generelle regler. Heraf fremgår det bl.a.:

Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Lærernes Centralorganisation (LC) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Du kan benytte denne side til at få en god indikation af, hvilken fondspulje du kan søge.

Beløbsgrænse

Der kan højest søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms). Hvis ansøgningen overstiger beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen (ikke ansøger) finansierer de resterende udgifter.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for LC-fondspuljen er:

 • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er) (modulet må ikke være lovpligtig i ansættelsen)
 • Mastermodul(er)
 • Fagmodul på en kandidatuddannelse.

Ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, og som er opbygget af moduler, skal søges modulvist. Ansøgninger til enkeltfag/meritlærerfag sagsbehandles efter samme princip (semesteropbygning).

Der kan ydes støtte til aktiviteter i udlandet, dvs. deltagergebyret, undervisningsmateriale og selve opholdet. Der vil blive lagt vægt på aktivitetens faglige indhold, program, læringsmål mv. ud fra samme kriterier som for aktiviteter, der foregår i Danmark.

LC-fondspuljen støtter ikke:

 • Der ydes ikke støtte til transportudgifter til udlandet.
 • Der ydes ikke støtte til uddannelse, som afholdes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre uddannelsen alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.
 • Der ydes ikke støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der er rettet mod funktionen som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

LC-fondspuljens ansøgningsproces

Du kan forvente et svar på din ansøgning inden for 2 måneder fra puljen lukker.

Før åbningsperioden

På fotoet står der 'FØR: Ansøger klargør ansøgning' og nedenfor er en tegning af en ansøgning, hvor ansøger har udfyldt en del af ansøgningen men den er endnu ikke godkendt af lederen.

Ansøger laver en ansøgning i fondssystemet og trykker 'send til leder'.

Leder kan altid logge ind i fondssystemet og se ansøgninger, der er sendt fra medarbejdere. Hver dag kl. 16 modtager leder dog en notifikation fra fondssystemet om ansøgninger fra sine medarbejdere.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen før åbningsperioden, afvises ansøgningen og den behandles ikke.

I åbningsperioden

På fotoet står der 'Åbningsperiode: Leder godkender ansøgning' og nedenfor er en tegning af en ansøgning, hvor ansøger har udfyldt og leder har godkendt den. Ansøgningen er placeret øverst i en bunke af ansøgninger.

Leder må kun godkende ansøgningen i åbningsperioden. Når leder godkender og trykker 'indsend' i fondssystemet, er ansøgningen indsendt til puljen. Det har ingen betydning hvornår i åbningsperioden, at leder indsender ansøgningen.

Hver ansøger kan maksimalt få 2 ansøgning i betragtning pr. åbningsperiode. Hvis lederen har godkendt mere end 2 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 2 ansøgninger pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge.

Efter åbningsperioden

På fotoet står der 'Efter: Systemet lægger ansøgninger i tilfældig rækkefølge' og nedenfor er en tegning af en bunke med ansøgninger, hvor der, med en række pile, bliver indikeret at ansøgninger bliver lagt i en tilfældig rækkefølge.

Efter åbningsperioden lægger systemet alle ansøgninger i en tilfældig rækkefølge.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen efter åbningsperioden, afvises ansøgningen, og den behandles ikke.

Vi kan desværre ikke svare dig på, hvor i rækkefølgen systemet placerer konkrete ansøgninger, men du får svar på din ansøgning inden for 2 måneder.

Vi sagsbehandler løbende ud fra din ansøgnings placering i den tilfældige rækkefølge:

 • Bliver din ansøgning placeret øverst i bunken, vurderes din ansøgning i forhold til retningslinjerne. Du vil herefter få tilsagn/reduceret tilsagn eller afslag.
 • Bliver din ansøgning placeret midt i bunken, kan vi ikke forudse, om der er penge tilbage i puljen. Desuden kommer der hele tiden tilbageløb til puljen fra gamle tilsagn, der annulleres eller lignende. Du får svar hurtigst muligt.
 • Bliver din ansøgning placeret nederst i bunken, er vi helt sikre på, at der ikke vil være penge tilbage til din ansøgning, og den bliver afvist. Ansøgningen vurderes ikke i forhold til retningslinjerne. Vi vil afvise ansøgninger ad flere omgange, efterhånden som vi bevæger os længere ned i bunken af ansøgninger, og forbruget af fondspuljemidler skrider frem. Vi prioriterer at give dig besked hurtigt.

Særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

Der er i øjeblikket ingen særlige indsatser i LC-fondspuljen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerprofiler, indrapporteringer eller ændringer til tilsagn, så skriv til fond@kompetenceudvikling.dk eller ring til os på vores hovednummer 3318 6969 i åbningstiden.

Hvis du har spørgsmål til LC-fondspuljens retningslinjer, så kontakt:

Lisbet Aabye

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder