Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

CO10-fondspuljen

Siden er senest opdateret d. 21. maj 2024 kl. 10:44

På denne siden finder du retningslinjerne og åbningsstatus for CO10-puljen.

Status
CO10-fondspuljen er åben for ansøgninger. Puljen modtager ledergodkendte ansøgninger fra onsdag d. 22. maj 2024 kl. 10.00 til tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 23.59. Leder må godkende 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden.
Opdateret 22. maj 2024

CO10-puljen har indført en åbningsperiode på 7 dage. Når åbningsperioden er afsluttet, lægger systemet indkomne ansøgninger i en tilfældig rækkefølge. Vi sagsbehandler ansøgningerne efter denne rækkefølge. Det er et nyt tiltag for puljen, der tidligere har fungeret efter princippet om først-til-mølle. Læs mere om ansøgningsprocessen til CO10-fondspuljen.

Ansøger du støtte fra CO10-fondspuljen, er det også vigtigt, at du forholder dig til fondens generelle regler. Heraf fremgår det bl.a.:

Hvem omfatter CO10-puljen?

CO10-puljen er for dig, hvis du er omfattet af en CO10-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under.

Du kan benytte denne side til at få en god indikation af, hvilken fondspulje du kan søge.

Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Centralforeningen af 2010 (CO10) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Beløbsgrænse

Der kan højst søges om støtte op til 30.000 kr. per kalenderår per ansøger (al støtte er eksklusiv moms).

Positivliste

Positivlisten er en oversigt over de typer af kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Du kan godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, hvis aktiviteten overholder de generelle regler for støtte. Derefter vil overenskomstparterne tage stilling til ansøgningen.

 • Akademimodul(er) 
 • Diplommodul(er) 
 • Mastermodul(er) 
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens digitaliseringsakademis kursusprogram.

CO10-puljen støtter ikke:

 • Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.
 • Der kan ikke søges om støtte til grundlæggende kompetenceudviklingsaktiviteter vedrørende GDPR.
 • Der kan ikke søges om støtte til studieture.
 • Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere.

CO10-puljens ansøgningsproces

Du kan forvente et svar på din ansøgning inden for 2 måneder fra puljen lukker.

Før åbningsperioden

Ansøger laver en ansøgning i fondssystemet og trykker 'send til leder'.

Leder kan altid logge ind i fondssystemet og se ansøgninger, der er sendt fra medarbejdere. Hver dag kl. 16 modtager leder dog en notifikation fra fondssystemet om ansøgninger fra sine medarbejdere.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen før åbningsperioden, afvises ansøgningen og den behandles ikke.

I åbningsperioden

Leder må kun godkende ansøgningen i åbningsperioden. Når leder godkender og trykker 'indsend' i fondssystemet, er ansøgningen indsendt til puljen. Det har ingen betydning hvornår i åbningsperioden, at leder indsender ansøgningen.

Hver ansøger kan maksimalt få 1 ansøgning i betragtning pr. åbningsperiode. Hvis lederen har godkendt mere end 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 1 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge.

Efter åbningsperioden

Efter åbningsperioden lægger systemet alle ansøgninger i en tilfældig rækkefølge.

Hvis lederen godkender og dermed indsender ansøgningen efter åbningsperioden, afvises ansøgningen, og den behandles ikke.

Vi kan desværre ikke svare dig på, hvor i rækkefølgen systemet lægger din ansøgning, men du får svar på din ansøgning inden for 2 måneder.

Vi sagsbehandler løbende ud fra din ansøgnings placering i den tilfældige rækkefølge:

 • Bliver din ansøgning placeret øverst i bunken, vurderes din ansøgning i forhold til retningslinjerne. Du vil herefter få tilsagn/reduceret tilsagn eller afslag.
 • Bliver din ansøgning placeret midt i bunken, kan vi ikke forudse, om der er penge tilbage i puljen. Desuden kommer der hele tiden tilbageløb til puljen fra gamle tilsagn, der annulleres eller lignende. Du får svar hurtigst muligt.
 • Bliver din ansøgning placeret nederst i bunken, er vi helt sikre på, at der ikke vil være penge tilbage til din ansøgning, og den bliver afvist. Ansøgningen vurderes ikke i forhold til retningslinjerne. Vi vil afvise ansøgninger ad flere omgange, efterhånden som vi bevæger os længere ned i bunken af ansøgninger, og forbruget af fondspuljemidler skrider frem. Vi prioriterer at give dig besked hurtigt.

Særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

Der er i øjeblikket ingen særlige indsatser i CO10-puljen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerprofiler, indrapporteringer eller ændringer til tilsagn, så skriv til fond@kompetenceudvikling.dk eller ring til os på vores hovednummer 3318 6969 i åbningstiden.

Hvis du har spørgsmål til CO10-puljens retningslinjer, så kontakt:

René Hansen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder