Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten, så kan du søge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling. De statslige overenskomstparters nye fond giver mulighed for at få støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
  • Materialer
  • Transport og ophold

Gå til det digitale ansøgningsskema

HK Stat-fondspuljen og Akademiker-fondspuljen er midlertidigt lukkede for ansøgnigner. Begge puljer åbner for ansøgninger igen den 1. december kl. 10.

LC-, CO10- og OAO-Øvrige-fondspuljerne er fortsat åbne for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger.  

For at kunne få støtte  fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

  • Du er omfattet af en statslig overenskomst.
  • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
  • Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.
  • Der er tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Læs mere om reglerne for Den Statslige Kompetencefond, og se denne korte videoguide, der viser det, du skal have styr på, inden du ansøger.