Fondsstøtte til din kompetenceudvikling

Er du ansat på en statslig arbejdsplads, så er Den Statslige Kompetencefond din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Den Statslige Kompetencefond er åben for ansøgninger.

Nedenfor har vi samlet nogle centrale oplysninger om fonden. Find flere oplysninger i FAQ om Den Statslige Kompetencefond.

For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

  • Du er omfattet af en statslig overenskomst.
  • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
  • Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.
  • Der er tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Hvem kan søge?

Du kan søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Tjek din ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, om du er omfattet af ovennævnte overenskomster eller aftaler.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, så er du ikke omfattet af fonden. Du kan heller ikke søge, hvis du på ansøgningstidspunktet er i en opsagt stilling.

Hvad kan der søges støtte til?

Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker dine kompetencer i dit arbejde og din værdi på arbejdsmarkedet.

Hvis din arbejdsgiver vil medfinansiere kompetenceudviklingsaktiviteten, og din leder kan godkende din ansøgning, så kan du søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond.  

Se også positivlister og retningslinjer for de fire fondspuljer. En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.

Hvor meget kan man få i støtte?

De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en statslig medarbejder kan ansøge fonden om pr. kalenderår. Se de enkelte fondspuljers positivlister, hvor beløbsgrænser også fremgår.

Arbejdspladsen skal også betale

Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges om støtte til. Det kan fx være i form af udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.

Udbetalingen af fondsstøtte sker først efter, at kompetenceudviklingsaktiviteten er afholdt. De udgifter, som arbejdspladsen har indtil da, skal arbejdspladsen selv lægge ud for.

Fondsstøtten udbetales først efter, at kompetenceudviklingen er gennemført. Gennemføres den ikke, så støtter Den Statslige Kompetencefond ikke kompetenceudviklingen.

Bemærk, at søger du til en hel uddannelse, udbetales støtten således først, når hele uddannelsen er gennemført.

Leder skal godkende ansøgning

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din leder. Når du har udfyldt og indsendt ansøgningen, så videresendes den automatisk til din leder.

Hvem står bag Den Statslige Kompetencefond?

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Den Statslige Kompetencefond er derfor de statslige overenskomstparters fond.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. På vegne af de statslige overenskomstparter administrerer Kompetencesekretariatet Den Statslige Kompetencefond. Læs mere om Kompetencesekretariatet.