Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Redskaber til alle rådgivningssituationer

Er du i tvivl om, hvornår din arbejdsplads kan trække på konsulentbistand fra Kompetencesekretariatet? Så læs om 5 situationer, som vi ofte hjælper statslige arbejdspladser med. Se også hvilke redskaber vi tager med, når vi rådgiver og faciliterer workshops om kompetenceudvikling.

Tre kvinder og en mand deltager i workshop med Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet hjælper statslige arbejdspladsser og faglige organisationer med kompetenceudvikling. Nedenfor har vi beskrevet 5 typiske situationer, arbejdspladserne befinder sig i, når de henvender sig til os.

Bliv ringet op

Få en uforpligtende samtale om jeres behov og muligheder for at få hjælp med kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Et fuldt finansieret tilbud til statslige arbejdspladser og faglige organisationer.

Rådgivningssituationer

Klik på hver af de 5 situationer, og læs mere om situationerne og de redskaber, vi tager med, når vi rådgiver og faciliterer workshops om kompetenceudvikling:

 • Situation 1
  Hjælp til at understøtte SU’s arbejde med kompetenceudvikling
 • Situation 2
  Hjælp til at formulere og systematisere kompetenceudviklingen ud fra arbejdspladsens strategi
 • Situation 3
  Hjælp til medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Situation 4
  Hjælp til gruppeudviklingssamtaler (GRUS)
 • Situation 5
  Hjælp til at evaluere og/eller få det maksimale ud af de igangværende kompetenceforløb

Alle vores tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst.

Situation 1:

Arbejdspladsens samarbejdsudvalg ønsker at sætte kompetenceudvikling på dagsorden, eller arbejde mere strategisk og/eller systematisk med kompetenceudvikling. De kan også ønske hjælp til at styrke fokus på og rammesætte udvalgets arbejde med kompetenceudvikling.

Kompetenceløftet

Kompetenceløftet er et e-læringsmodul, der giver viden om Kompetenceaftalen. Det hjælper arbejdspladsen med at skabe et godt fundament for kompetenceudviklingen ved at introducere Kompetenceaftalen og dets betydning for statslige arbejdspladser.

Kompetencetjekket

Kompetencetjekket er et online værktøj, der giver en status på samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling. Med værktøjet bliver samarbejdsudvalget guidet til en frugtbar dialog om arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. Redskabet giver et visuelt overblik over udvalgsmedlemmernes opfattelse af udvalgets arbejde og snakke om kompetenceudvikling. Et overblik, der er konstruktivt at tale ud fra.

Situation 2:

Arbejdspladsen har brug for bistand til at formulere og systematisere deres indsats for kompetenceudvikling.

Kompetencedialogens første del

Kompetencedialogens første del fungerer som et dialogværktøj, der i tre trin fører samarbejdsudvalget igennem vigtige samtaler om kompetenceudvikling. Endemålet med processen er en kompetencestrategi for arbejdspladsen.

Kompetencestrategien indeholder vigtige indsatsområder og retningslinjer og principper for arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling.

Et populært rådgivningstilbud er, at vi kommer ud og hjælper arbejdspladsen med at drøfte, hvordan en kompetencestrategi kan hjælpe arbejdspladsen/ samarbejdsudvalget med at formulere og systematisere deres kompetenceudvikling eller at vi giver sparring på arbejdspladsens nuværende kompetencestrategi.

Situation 3:

Arbejdspladsen ønsker at styrke, videreudvikle eller forandre proceduren for deres udviklingssamtaler.

De fire værktøjer kan bruges selvstændigt ude på arbejdspladserne, uden vores involvering eller vi kan bruge dem ude på arbejdspladserne til at facilitere workshops om MUS. Rådgivning om MUS foregår derudover ved, at vi hjælper arbejdspladserne med at gennemgå og give feedback på deres nuværende MUS-koncept.

Vi faciliterer også ”MUS-værksteder”, som giver arbejdspladsen input til et nyt MUS-koncept, som de efterfølgende selv skal udarbejde.

MUS-testen

MUS-testen kan bidrage til at sætte spot på de områder, hvor arbejdspladsen kan styrke MUS.

MUS-designer

MUS-designer hjælper arbejdspladsen med selv at designe en god spørgeramme til MUS.

MUS SamtaleCirkel

MUS SamtaleCirklen er et enkelt samtaleskema med fem centrale spørgsmål til udviklingssamtalen.

MUS-hjulet

MUS-hjulet hjælper arbejdspladsen med at optimere MUS-processen, uanset om der skal lægges en ny strategi eller den nuværende skal justeres.

Situation 4:

Arbejdspladsen ønsker at styrke kompetenceudvikling på gruppeniveau, fx ved at sætte øget fokus på opgaver, samarbejde og kompetenceudvikling i de enkelte grupper. Derudover kan der være et ønske om at komme i gang med gruppeudviklingssamtaler mellem ledere og grupper af medarbejdere (GRUS).

Gruppeudviklingssamtaler med Kompetencedialogens del 2

Kompetencedialogen del 2 guider en gruppe igennem vigtige spørgsmål om samarbejde og kompetenceudvikling på gruppeniveau på en måde, der sikrer sammenhængen mellem gruppens mål, opgaver og kompetencer. Endemålet med processen er en gruppeudviklingsplan.

GRUS-O sætter fokus på gruppens opgaver og samarbejde

GRUS-O (Gruppens “Orienteringsløb”) handler om, at I får en god dialog om jeres opgaveløsning, samarbejde og relationer i gruppen, de rammer I agerer inden for i det daglige samt jeres fælles behov for udvikling på gruppeniveau.

Når I er i mål med GRUS-O, har I lavet en fælles udviklingsplan, som viser retningen for jeres fælles udviklingsbehov i henhold til mål og opgaver samt for jeres samarbejde og trivsel i gruppen.

Situation 5:

Arbejdspladsen ønsker inspiration til, hvordan de planlægger deres indsats for kompetenceudvikling, så de får mest muligt ud af den. Arbejdspladsen kan også efterlyse, hvordan de kan få mere kompetenceudvikling uden at skulle bruge flere penge.

Vi kommer også gerne ud til arbejdspladsens samarbejdsudvalg og drøfter, hvordan de kan tilrettelægge årlige evaluering af indsatserne for kompetenceudvikling.

Ud over de nævnte, typiske rådgivningssituationer kan sekretariatet rådgive om andre temaer, der er omfattet af Kompetenceaftalen, fx planlægning af en indsats om almen kvalificering eller brugen af det offentlige uddannelsessystem.

Det vil ligeledes være muligt at tilføje nye rådgivningsområder, hvis overenskomstparterne beslutter det.

Styrk læringsmiljøet med 6 metoder til læring på arbejdspladsen

Omhandler 6 metoder der kan styrke læringen på arbejdspladsen:

 1. Jobrotation
 2. Sidemandsoplæring
 3. Læring fra nyansatte
 4. Mentorordninger
 5. Kollegial feedback
 6. Bedre møder med mere læring

4 samtalekort der styrker værdien af kompetenceudvikling

4 samtalekort hjælper ledere, medarbejdere og/eller samarbejdsudvalget med at evaluere og vurdere effekten af kompetenceudviklingen.

 • Kort 1: Mål for kompetenceudvikling
 • Kort 2: Udbytte af udviklingsaktiviteter
 • Kort 3: Implementering af kompetenceudvikling
 • Kort 4: Indsamling af data til evaluering af kompetenceudvikling
"

Jeg synes, at vi har været vildt godt hjulpet af Kompetencesekretariatet. I forhold til alt det, vi har haft brug for at få sat i gang.

– Lene Kvist, direktør for SOSU Nord

SOSU Nord har bl.a. fået rådgivning om arbejdspladsens kompetencestrategi og udvikling af et koncept for deres gruppe- og medarbejderudviklingssamtaler. Læs hele interviewet.

Kontakt

Kontakt en af vores rådgivende konsulenter og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder